Gå til hovedindhold
133

Dette jobopslag er udløbet

Sekretær/ tolk ved Allorfik Kujalleq i Qaqortoq

Til Allorfik Kujalleq søges en sekretær og tolk per 1. marts 2017 eller snarest herefter.

Allorfik Kujalleq er et nyoprettet misbrugscenter i Qaqortoq, der skal servicere borgere i Kujalleq omkring behandling af afhængighed af alkohol, hash og spil.

Centret er organisatorisk under Videnscenter for Misbrug og Tidlig indsats i Nuuk, der bl.a. står for implementeringen af misbrugsbehandling ud fra den nationale plan for fremtidens misbrugsbehandling.

Som sekretær/ tolk skal du bl.a.
-   Være Allorfik Kujalleqs ansigt udadtil
-   Koordinere henvendelser omkring behandling af alkohol, hash og spil
-   Hjælpe behandlere med at visitere til egnede tilbud
-   Have tæt kontakt med samarbejdspartnere omkring klienterne
-   Stå for centrets bogholderi  i samarbejde med Videnscenter for Misbrug
-   Ved behov tolke for specialister eller medarbejdere, samt stå for mindre oversættelsesopgaver.

Da Allorfik Kujalleq er nyoprettet vil du få stor indflydelse på organisationen af dit eget arbejde i samarbejde med Videnscenter for Misbrug og Tidlig Indsats, som også tilbyder supervision til dig.

Allorfik Kujalleq betjener hele Kommune Kujalleq, og du skal derfor regne med en nogen rejseaktivitet.

Vi forventer:
-   at du er omstillingsparat og har en robust og positiv personlighed
-   at du kan sætte klienterne i fokus
-   at du kan arbejde selvstændigt
-   at du er god til at organisere din egen hverdag
-   at du har bogføre i Iris – eller har mod på at lære det.

Du skal være dobbeltsproget grønlandsk/ dansk.

Uddannelsesmæssig forventer vi, at du har en grunduddannelse indenfor kontor og handel.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der kan til stillingen anvises anden midlertidig indkvartering efter de til enhver tid gældende regler, hvortil kan opkræves den indkvarterede et driftsbidrag af de med indkvarteringen forbundne udgifter samt opkræves møbleringsbidrag efter gældende regler. Indkvarteringen fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Såfremt medarbejderen misligholder lejemålet og dette fører til udsættelse af boligen, vil der ikke blive stillet anden midlertidig indkvartering til rådighed.

Ansøgningsfrist 20. januar 2017.

Ved spørgsmål til stillingerne kontakt lægefaglig chefkonsulent Birgit Niclasen tlf. 525343 mail bivn@allorfik.gl.

Søg stillingen online