Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

GENOPSLAG: Departementschef til Departementet for Sundhed

Grønlands Selvstyre søger en erfaren leder til stillingen som departementschef i Departementet for Sundhed.

Organisationen
Departementet for Sundhed består af ca. 30 medarbejdere. Departementets hovedopgaver er betjening og rådgivning af Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk Samarbejde, udarbejdelse af sundheds- og forebyggelsesstrategier, iværksættelse af forebyggelsesinitiativer, lovgivning, samt tilsynsfunktioner i henhold til lovgivningen.

Med reference til Departementet for Sundhed ligger Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse og Videnscenter for Misbrug og Tidlig Indsats.

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse er ansvarlig for drift og koordinering i Grønlands Sundhedsvæsen.

Ansvarsområde
Departementschefens hovedopgaver er at varetage den daglige ledelse af departementet sammen med den øvrige ledergruppe samt at rådgive Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk Samarbejde inden for departementets ansvarsområde. 

Departementschefen skal sikre implementering af politiske tiltag samt medvirke til en kontinuerlig udvikling på sundheds- og forebyggelsesområdet. Departementschefen skal tillige sikre en kontinuerlig evaluering af iværksatte tiltag med henblik på en optimal udnyttelse af de økonomiske ressourcer.

Departementschefen har i øvrigt ansvaret for:
-   Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for den politiske ledelse og implementering af politiske beslutninger med fokus på mål- og resultatopnåelse 
-   Koordinering af departementets opgaveløsning i forhold til andre departementer, styrelser, underliggende enheder, virksomheder, institutioner og andre aktører, samt være drivkraft for positive samarbejdsrelationer med disse
-   Implementering af generelle administrative retningslinjer, procedurer og kvalitetskrav
-   Ledelsen af departementet, herunder:

       -   Organisationsudvikling og etablering af gode og klare kommunikations- og referenceforhold  
       -   Fremme gode samarbejdsrelationer i departementet og med eksterne parter
       -   Personaleadministration og udvikling
       -   Aktivitetsplanlægning og ressourceanvendelse
       -   Faglig udvikling

Kvalifikationer
Der vil ved besættelsen af stillingen blive lagt vægt på følgende:

-   Relevant videregående uddannelse samt relevant faglig viden inden for hele eller dele af departementets ansvarsområde
-   Et godt kendskab til og indsigt i det grønlandske samfund samt det grønlandske sprog
-   Et godt kendskab til samspillet mellem Naalakkersuisut, Inatsisartut og kommunerne
-   Gode evner i forhold til at prioritere og arbejde strategisk, udøve indflydelse og skabe resultater
-   God gennemslagskraft
-   Stor ledelseserfaring med arbejde i en politisk ledet organisation samt med ansvar for økonomistyring
-   Evne til at kunne inkludere såvel interne som eksterne aktører i forhold til en effektiv løsning af departementets kerneopgaver
-   Evnen til at styre, koordinere og sikre effektiv gennemførelse af større projekter
-   Gode kommunikations- og samarbejdsevner

Referenceforhold
Departementschefen refererer til Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk Samarbejde i spørgsmål vedrørende udmøntningen af Naalakkersuisuts politiske målsætninger inden for departementets område samt den faglige forvaltning og drift af departementet. I spørgsmål vedrørende koordinering af departementets opgaveløsning i forhold til andre departementer, og i spørgsmål vedrørende opfølgningen på generelle administrative målsætninger, retningslinjer, procedurer og kvalitetskrav mv. refererer departementschefen til chefen for Formandens Departement.

Ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat på åremålsvilkår, snarest eller efter aftale.
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR 39/40.
Lønnen i (LR 39) udgør med faste løndele: 1. april 2016 69,378,81 kr. pr. md. og årligt 832.546 kr. plus pensionsbidrag og evt. åremålstillæg.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår: Såfremt ansøger i forvejen er varigt ansat tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige i Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.
Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. 

Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger og ansøgningsfrist m.m.:
Organisationsplan og beskrivelse af departementets opgaver m.m. kan ses på www.naalakkersuisut.gl.

Stillingen skal søges via nedenstående link, hvor ansøgning, cv, eksamensbeviser og andre relevante bilag kan vedhæftes. Udvalgte kandidater skal påregne at gennemgå et testforløb.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til departementschef Søren Hald Møller (sham@nanoq.gl) eller departementschef Lone Nukaaraq Møller (lnmo@nanoq.gl), telefon +299 345000.

Ansøgningsfristen er den 20. januar 2017 klokken 12.

Send ansøgning