Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Vi har 1 tidsbegrænset stilling som studieadjunkt/studielektor på Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab

Tæt kontakt til hver enkelt studerende, små hold, gode rammer for undervisning, tværkulturelt miljø, mulighed for indflydelse på opgaverne - er det noget for dig?

Vi har 1 tidsbegrænset stilling som studieadjunkt/studielektor på Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab ved Grønlands Universitet Ilisimatusarfik, ledige til besættelse i perioden 1/2 – 30/6 2017 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist: 15/1 2017

Arbejdsopgaver:
-   undervisning i sygeplejefagets teori og metode
-   evt. indenfor øvrige videnskabsområder, gerne sundhedsvidenskab på instituttets uddannelser
-   vejledning i opgaveskrivning og projektarbejde på instituttets uddannelser
-   samarbejde med praktiksteder og med studerende i praktik
-   planlægnings- og udviklingsopgaver i relation til udvikling af forskningsbasering af undervisningen.

Vi kan tilbyde:
-   Stor selvstændighed i arbejdsopgaverne
-   Faglige og pædagogiske udfordringer med læring og kompetenceudvikling i et flerkulturelt miljø
-   Undervisningsmiljø i smukke rammer
-   Aktivt forskningsmiljø i udvikling
-   Engagerede og motiverede kolleger
-   Mulighed for en aktiv fritid, hvad enten du er til natur eller kultur (læs mere på: www.nuuk.gl)

Kvalifikationer:
-   Videreuddannelse på kandidat-, master niveau gerne cand.cur, cand.scient.san., eller masteruddannelse indenfor sygepleje, sundhedsvidenskab eller folkesundhedsvidenskab
-   Erfaring med undervisning og vejledning fra grunduddannelse, og efter- videreuddannelse
-   Interesse for, viden og erfaring med forsknings- og udviklingsarbejde
-   Klinisk erfaring som sygeplejerske
-   Grønlandsk autorisation som sygeplejerske

Du kan læse mere om sygeplejerskeuddannelsen på www.uni.gl / www.PI.gl

Løn - og ansættelsesforhold:
Ansættelse vil ske under Grønlands Hjemmestyre i henhold til landstingslov nr. 5 af 14.maj 1990 om Grønlands hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland og efter Tjenestemandsaftale mellem Grønlands hjemmestyre og Peqqissaasut Kattuffiat i perioden 2011-2015. Oplysninger vedrørende aftaler fås på www.naalakkersuisut.gl under økonomidirektoratet eller på www.pk.gl

Bolig:
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Nærmere information om stillinger og ansættelsesvilkår kan fås ved henvendelse til:
Institutleder Suzanne Møller sum@pi.uni.gl

Ansøgning:
Bilagt kopi af autorisations- og eksamensbeviser samt dokumentation for tidligere ansættelser og referencer sendes til: Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab på mail: sum@pi.uni.gl med kopi til personale@uni.gl

Ansøgningen bedes tillige vedlagt ansøgning om grønlandsk autorisation i udfyldt stand.skema til ansøgning om autorisation kan findes på hjemmesiden http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/Landslaegeembedet

Søg stillingen online