Gå til hovedindhold
145

Dette jobopslag er udløbet

Skattestyrelsen Søger pantefoged/kontorfuldmægtig

Ved Skattestyrelsen er en stilling som pantefoged ledig til besættelse pr. 1. februar 2017 eller efter nærmere aftale.

Stillingen er organisatorisk placeret ved inddrivelsesafdelingen med arbejdssted ved Skattestyrel-sens kontor i enten Qaqortoq eller Sisimiut.

Arbejdsopgaver:
Primært med tvangsinddrivelse i forhold til borgere. Der forudsættes derfor evne til selvstændig sagsbehandling og gerne kendskab til den relevante lovgivning vedrørende inddrivelse, regnskabs-forståelse samt gode formulerings- og forhandlingsevner i forhold til skyldnere.

Du skal herudover deltage i alle øvrige inddrivelsesopgaver samt tværgående opgaver i samarbej-de med andre afdelinger ved Skattestyrelsen.

Du skal kunne lide at betjene kunder. Du kan lide at lære nyt og er ikke bange for at kaste dig ud i nye opgaver. I forbindelse med ansættelsen vil du blive oplært indenfor de ovenstående fagom-råder.

Inddrivelsesafdelingen varetager opkrævning af alle typer af offentlige krav.

Der er p.t. 25 medarbejdere ved inddrivelsesafdelingen, som har kontorer placeret i Nuuk, Qaqortoq, Maniitsoq, Sisimiut og Ilulissat, hvoraf 8 medarbejdere primært varetager erhvervs-restancer.

Du vil referere til kontorchefen ved inddrivelsesafdelingen.

Kvalifikationer:
Vi forestiller os, at du har en kontoruddannelse eller en lignende administrativ uddannelse, kombi-neret med relevant joberfaring, samt gode IT kundskaber og at du kan arbejde selvstændigt, enga-geret, stabilt og ansvarsbevidst.

Det vil være en fordel, at du er dobbeltsproget grønlandsk/dansk.

Kendskab til området og lovgivningen samt regnskabsforståelse.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler/over-enskomster mellem Grønlands Selvstyre og de pågældende forhandlingsberettige organisationer.

Bolig:
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.

Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig.

Personaleboligen er knyttet til ansættelsesforholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold m.v. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske vakant indkvartering, her-under også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilke der sker beskatning.

Henvendelse vedrørende stillingen:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontorchef Stella Sethsen, direkte tlf. +299 34 65 64 / mail: srs@nanoq.gl.

Ansøgning med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse samt kopier af eksamensbeviser fremsendes til:

Grønlands Selvstyre
Skattestyrelsen
Postbox 1605, 3900 Nuuk


Eller via www.naalakkersuisut.gl

Sidste ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være Skattestyrelsen i hænde senest den 13. januar 2017

Søg stillingen online