Gå til hovedindhold
102

Forstander til døgninstitutionen Meeqqat Angerlarsimaffiat Ivaaraq

Er du interesseret i et anderledes, udviklende og givende job med stor indflydelse, så er dette måske en stilling for dig.
 
Socialstyrelsen søger en kompetent og faglig dygtig person, forstanderstillingen i døgninstitutionen Ivaaraq, med tiltrædelse 1. januar 2019 eller efter aftale.
 
Ivaaraq er en landsdækkende døgninstitution for borgere med multihandicap normeret til 15 beboere fordelt på 2 afdelinger. Institutionen er placeret i Qaqortoq – en meget smuk by omkranset af dejlig natur. Personalegruppen har stor erfaring på området. Fysioterapeutisk behandling og træning finder sted på Ivaaraq. Ivaaraq er en livlig, anderledes og spændende arbejdsplads, med fokus på udvikling.
 
Lidt om Ivaaraq
Ivaaraq består af to afdelinger: En børneafdeling Blå, der er normeret til 10 børn, hvor beboere i skolepligtig alder går til specialundervisning i Tasersuup Atuarfia. Afdeling Gul er normeret til 5 beboere, hvor beboerne er beskæftiget i aktivitetshuset Orpigaq.
 
Vi tilbyder:

 • Samarbejde med en mangfoldig personalegruppe under kompetenceopbygning
 • Stor indflydelse på nye processer og egen hverdag
 • En arbejdsplads som vægter udvikling og uddannelse
 • Udfordringer og udvikling i det pædagogiske og ledelsesmæssige arbejde
 • Mulighed for sparring med Socialstyrelsen - særligt døgn- og visitationsafdelingen
 • Faglig sparring samt mentorordning med andre forstandere
 • Deltagelse i årlige forstanderseminarer og- konferencer

 
Vi forventer at du:

 • Er uddannet pædagog eller har anden relevant social-/sundhedsfaglig uddannelse
 • Dokumenteret ledelseserfaring og kan uddelegere opgaver
 • Har indsigt i administration og økonomistyring
 • Kan bidrage til et positivt samarbejdsmiljø
 • Er nærværende, motiverende og robust
 • Har et positivt livssyn og kan skabe gode relationer ud fra en anerkendende tilgang
 • Gerne dobbelt sproget grønlandsk/dansk
 • Har lyst til at indgå i samarbejde med de øvrige selvstyreejede døgninstitutioner
 • Er indstillet på at indgå i et tæt og konstruktivt samarbejde med døgn- og visitationsafdelingen
 • Jordbunden, empatisk og har erfaring inden for døgntilbud til børn- og unge samt voksne med vidtgående handicap
 • Har kendskab til lovgivning

 
Yderligere oplysninger
Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Martha Abelsen telefon +(299) 34 66 48 eller på mail; mara@nanoq.gl

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig                                                                    
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Ansøgning
Ansøgning skal indeholde relevante uddannelsesdokumenter, straffeattest, referencer fra tidligere ansættelser med tilladelse til, at døgn- og visitationsafdelingen kan kontakte disse referencer. Der vil ligeledes blive indhentet børneattest.
 
Ansøgningsfristen er 12.november 2019 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i 48.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning