Skip to main content
108

Dette jobopslag er udløbet

Visit Greenland A/S nutaamik pisortassassiorpoq Atorfimmik inuttassarsiuusseqqinneq

Visit Greenland A/S, inuiaqatigiit takornariaqarnermut isumalioqatigiissitaat tamakkiisumik Namminersorlutik Oqartussanit pigineqartoq nutaamik pisortassassarsiorpoq. Ingerlatsivimmi siumut isigisumik anguniagaqartumillu periuseqartumik nutaanillu pilersitsiviusumi aqutsinikkut ineriartortitsinikkullu pitsaasunik piginnaaneqartumik nutaamik pisortassarsiorpugut.

Visit Greenlandip takornariaqarnikkut ineriartortitsineq pilerisaarinerlu, kiisalu Kalaallit Nunaata qaammarsaassutiginissaa avammullu nittarsaannissaa isumagisarai, tamannalu takornariaqarnikkut inuussutissarsiutillit, nunap immikkoortuini takornariaqarnikkut kattuffiit kiisalu Naalakkersuisut qanimut suleqatigalugit ingerlanneqarluni.

Piaarnerpaamik pisortamik atorfinittussamik pisarsiorpugut

AQUTSISUTUT ATORFIK NEQEROORUTIGAARPUT

 • pikkorissunik tunniusimaartunillu sulisulik - takornariaqarnikkut inuussutissarsiutip ineriartortinnissaanut suliassanillu nutaanik pissangartunik pisoqarfiusoq, matumani takornariagassatut aaqqissuussinerit nutaat inerisarneqarlutik, takornariaqarnikkullu inerisaanerit nunatta ataqatigiinnermut attaveqarfiisa annertuut pilersaarusiorfigineqarneranni tulluarsaanissaq suliniutigineqarluni, kiisalu nunatta aningaasarsiornikkut piujuartitsinermut aqqutaa peqataaffigissallugu.
 • pilerisaarinernik nutaanik inerisartitsiffiusoq.
 • nunatta iluani avataanilu amerlasuunik attaveqaateqarfiusoq.

NAATSORSUUTIGAARPUT

 • qiimmatsatsisinnaasutit, taamaalillutit Visit Greenlandip takornariaqarnikkut ineriartuutissatut isumassarsiai nalilersorneqarlutillu misilittarneqarniassammata
 • avammut nittarsaassineq qarasaasiakkullu toqqaannartitsineq ilisimasaqarfigilluarlugillu milittagaqarfigilluaritit
 • inuiaqatigiit kalaallit, kulturiat oqaluttuarisaanerallu paasisimasaqarfigilluarlugillu ilisimasaqarfigilluaritit, kiisalu 
 • isumaqatigiinniarnernut nallersuunneqarsinnaasumik kalaallisut, tuluttut qallunaatullu oqalussinnaaneq pitsaaqutaassaqaaq
 • naleqquttumik qaffasissumik ilinniagaqarsimanissaq kiisalu aqutsinermik aningaasaqarnikkullu paasisimasaqarluarnissaq
 • takornariaqarnikkut inuussutisarsiuteqarnermik tunuliaqutaqartutit
 • pilersaarutinik aaqqissuussiffimmi pilersaarusiorlunilu aqutsinermi suliaqarnermik misilittagaqartutit
 • ulluinnarni ingerlatsineq, allaffissorneq aningaasaqarnerlu qulakkeersinnaassagit
 • pilersaarutit aaqqissuussinnaagitit aamma nutaaliornernik ineriartortitsisillutillu pilersitsisinnaasutit
 • ajugaqarfinnilu takornariqarnikkut peqatigiiffiit, kommunit, takornariqarnikkut peqatigiiffiit, nunat tamalaat akornanni suleqatigisat kiisalu naalagaaffinni ataasiakkaani politikkikkut allaffissornikkullu aalajangiisartut takornariaqarnikkut suleqatiginerini inussiarnersuusutit, isummanik naalaartuusutit isumassarsiorluartuusutillu
 • inuussutissarsiummi matumani takornariaqarnikkut ilsisimasanut nutaanut ujartuisuusutit, atassuteqarniartuusutit akuersortuusutillu,
 • avatangiisini illuatungaatigut assigiinngitsunik arlalippassuarnik inuussutissarsiutinik soqutigisaqartuni, illuatungaatillu politikkikkut ataqatigiimmik aaqqissuussamik aqunneqartuni aalajangiisoqarfiusunilu aqutsisinnaasutit akunnaallisaarillaqqissuusutillu.

NAATSORSUUTIGAARPUT INUTTUT:

 • assigiinngisitaartuunermut ammasuusutit,
 • kajumissuseqartitsilersinnaallutillu tiguartitsisinnaasutit,
 • suleqativit akissarsiutigalugu inuttullu ineriartornerat soqutigisaqarfigigitit,
 • nutaanik pilersitsisinnaallutillu siumut isigisumik anguniagaqartumillu periuseqartutit, kiisalu
 • pisimasunik soqutigisaqartutit, qanoq pisoqarnera najoqqutaralugu assigiinnillu suliaqarfiup massuma siunissaa eqqarsaatigalugu piviusorsiortumik isiginneriaaseqartutit.

VISIT GREENLAND
Visit Greenlandip siunertaraa Kalaallit Nunaat takorianit ornittakkatut ilisimaneqarnerulernissaa nittarsaannissaalu suliniutigissallugu, nunap ilaani takornariaqarnikkut ineriartortitseqatigiiffiit, Naalakkersuisut minnerunngitsumillu ingerlatsisut nunatsinneersut avataaneersullu suleqatigalugit takornariaqarneq siuarsassallugu.

Ukiuni kingullerni arfineq-marlunni Visit Greenland nunatta tamakkerlugu avammut nittarsaanneqarnissaanut tunngatillugu attaveqaqatigiinnikkut siaruarterivik iluatitsilluarfiusoq "Poineering Nation" ineriartortinneqarsimavoq. Ingerlatseqatigiiffik takornarialerinermi arlalinnik nersornaatisisimavoq, suliniuteqarnermigullu nunarsuarlu tamakkerlugu nunatta ornitassaqqinnerpaat qulit akornanniilerneranut iluarisimaarnartumut sunniuteqaqataasimalluni.

Ullumikkut Visit Greenland Nuummi qullersaqarfeqartoq Københavnimilu allaffeqartoq katillugit 13-inik sulisoqarluni ingerlatseqatigiiffiuvoq ingerlalluartoq nutarsaaviusiorlu suliniutinik aaqqissuussiffittut aaqqissorneqarsimasoq. Namminersorlutik Oqartussaniit ukiumoortumik ingerlatsinermut aningaasaliissutit pissarsiarineqartarput, tamatuma saniatigut assigiinngitsunik pilersaarusiaqarpoq suleqatigiinnermullu isumaqatigiissusiaqarluni, taakkulu tassaapput aningaasat avataanersut ilapertuutaasut.

ANGUNIAKKAT
Maannakkut Kalaallit Nunaat nittarsaassinermik pilersitsivoq ornittakkatullu pissangartutut ersersinneqarluni. Ingerlatsiviup pisortartaava nuna tamakkerlugu takornariaqarnikkut periusissaq 2016-2020, ingerlatsiviup periusissaa 2016-2019 aamma nunatta tamakkerlugu avammut nittarsaanissaq "Pioneering Nation" aallaavigalugit Visit Greenland aqussavaa, nunatsinni takornariaqarnerup piujuartitsineq aallaavigalugu ineriartortinnissaani alloriarnerit tulliuttut pissusissamisoortut aqqutigalugit.

Islandimiit timmisartuussineq annertusiartortoq kiisalu nunatta annertusiartortumik takussaanerulerlunilu ilisimaneqalernera peqqutigalugu maannakkut takornarialerisut nunatsinnukartitsisartut amerliartorput. Nunatsinni takornarialerineq niuerfimmiit ataasiinnarmit aallaveqarunnaarluni ullutsinni nunarsuarmit tamarmit allaaveqartunik tikinneqartalerpoq. Soqutigineqarnerput takornarileriffiillu ataasiakkaat aallartittagaat aallaavigalugit takornarialeriffiit pilersaarusiorfiusut immikkut toqqakkat tallimat tassaapput: Danmark, USA, Frankrig aamma Storbritannien. Nunap ataqatigiinnermut attaveqarfiisa nutaat tapersersornissaat

ANGALLANNIKKUT ATAQATIGIINNERMUT ATTAVEQARFIIT NUTAAT
Pilersinneqarnissaannut, tassalu nutaanik mittarfiliornerit, aqqusinniornerit umiarsualiviliornerillu sananeqarnissaannut aalajangiineq ornittakkat toqqaanartumik tikinneqarnissaannut periarfissat pitsanngoriaateqassapput. Nunap ilaani nittarsaassinerit, nunap ilaani suleqateqarneq piginnaasanillu annertusaaneq aqqutigalugit takornariarnermit ingerlaavartumik ineriartortitsineq pisortanngortussap tapersersussavai. Nunap ataqatigiinnermut attaveqarfii nutaat sapinngisamik pitsaanerpaamik atornissaat siunertaralugu naatsorsuutigineqarpoq pisortap nutaap nunatsinni avataanilu sullissisunik pitsaasumik peqatigiilluni suleqatigiinnermik pilersitsiumaartoq.

TAKORNARIAT NUTAAT - PISARIAQARTITAT NUTAAT
Nunarsuarmi tamarmi nunallu immikkoortuini takornariaqarneq ineriartortinneqarpoq, amerlanerujartortullu ornitassat qaqutigoortut allamiorpasissut "off the beaten track"-itut taaneqartartut Kalaallit Nunaasut ittut ornigartalerpaat. Takornariaqartitsiviit nutaat nunanit allaneersut takornariallu nutaat nutaanik pisariaqartitsillutillu piumasaqaateqarput. Taamaattumik ingerlatsivimmut pisortamullu nutaamut pingaarnertut sammillugit piginnaasanik ineriartortitsinissaq nunatsinnilu takornariaqarnerup inuussutissarsiutitut ingerlaavartumik immikkut aallutaralugu pikkorinnerulerfiginissaa qitiulluinnartumik suliassaapput, taamaaliornikkut periarfissat nutaat atorluarneqarniassammata piujuaannartumillu takornariaqarnikkut ineriartorneq qulakkeerniassagatsigu. Takornariat suleqatillu nutaat amerliartortillugit pitsaassutsimik piumasaqaatit annertunerusumik pingaartinneqarnissaannik piviusunngortitsinissaq takornariaqarnerullu iluani isumannaallisaanissaq aamma pisariaqalissaaq, matumanilu naatsorsuutigineqarpoq Visit Greenland siuttuulluni inissisimassasoq.

PIUJUAANNARTITSILLUNI TAKORNARIAQARNERMIK INERISAANEQ
Piujuaannartitsilluni ineriartortitsinissaq qulakkeerniarlugu pisortap nutaap nunap ilaani takornariaqarnikkut periusissat piukkunnarsarnissaat anguniarlugu kommuninik suleqateqarneq pilersinneqassaaq, taamaalilluni angallannikkut ataqatigiinnermut attaveqarfinnut nutaanut tulluarsarnissaq atorluaanissarlu qulakkeerneqarsinnaaniassammat, nunap ilaani ataasiakkaani nukittuffiit immikkuullarissutsillu ineriartortinneqarnissaat tunngaviuniassammat, nunap ilaasa ukiup qanoq ilinerani ineriartortitsineq pingaarnertut sammineqaniassammat nunallu immikkoortuani nittarsaassineq ingerlanneqarsinnaasullu saniatigut saqqummiunneqarnissaat piviusunngortinneqarniassammata. 

INGERLATSIVIMMIK INERIARTORTITSINEQ, AQUTSINEQ NALERISAANERLU
Innarligassaanngitsuunissaa siumullu isigisumik anguniagaqartumillu periuseqarnissaa naatsorsuutigineqarpoq, taamaalilluni periusissatut anguniakkat naammassisassallu pingaartitat attanneqarniassammata.

Visit Greenlandip sulisui tunniusimaartuupput, nutaanik pilersitsisinnaassuseqarlutik pikkorissuullutillu. Naatsorsuutigineqarpoq pisortap nutaap ingerlatseqatigiiffimmi ikittunik aalajangiisartoqarfiusumi ingerlarteqatigiiffiup aningaasaatai tulluarsarlugit atorluartarumaarai suleqataasunillu qiimmassaalluni isummersorluilluarlunilu aqutsissasoq. Pisortat pigisaannik piginneqatigiiffimmik ingerlatsisutut akiussaasuunerup saniatigut naatsorsuutigineqarpoq pisortap avataaneersunik nunatsinneersunillu ammasumik suleqateqarnermini ingerlatseqatigiiffimmut tunngatillugu periusissatut anguniakkanik ersarissunik siunniussaqarlunilu saqqummiussisassasoq.

Inuussutissarsiornikkut, suleqateqarnikkut politikkikkullu soqutigisat assigiinngitsut akuuffianni naatsorsuutigineqarpoq pisortaq suliffeqarfimmi pissanganartumi angusaqarfiuniartumilu aqutsisinnaassasoq. 

Atorfeqarfik: Pisortaq Nuummi qullersarqarfimmi aallaaveqarpoq. 

QINNUTEQARNISSAMUT PIFFISSALIUSSAQ
Annerusumik paasisaqarusukkuit siulersuisut siulittaasuannut Kenneth Høeghimut saaffiginninnissannut tikilluaqqusaavutit, oqarasuaat: +299 565604.

Ulloq qinnuteqarfissap killinga: septembarip 21-iat, 2017 nal. 12:00 kitaata nalunaaqutaa malillugu.

Qinnuteqaat Visit Greenlandimut nassiunneqassaaq: ceo@greenland.com