Skip to main content
108

Dette jobopslag er udløbet

Royal Greenland A/S sullarissumik Nuummi tunisassiorfimmi ingerlatsisussamik sulisussarsiorpoq

Royal Greenland A/S sullarissumik Nuummi tunisassiorfimmi ingerlatsisussamik sulisussarsiorpoq

Royal Greenland A/S tunisassiorfimmi ineriartupiloortumi akisussaanerpaatut sulisussamik unammillernartunillu suliaqarsinnaasumik, aqutsillaqqissumik angusaraqurussuseqarluartumillu tunisassiorfimmi ingerlatsisussamik sulisussarsiorpoq.

Tunisassiorfimmi ingerlatsisutut Atammimmi tunitsiviup ingerlanneqarneranut aamma akisussaasuussaatit.

Tunisassiorfiup isertitatigut angusai soorlu iluanaarutai, atuinera, aningaasartuutai/isertitai pingaarnertut akisussaaffigissavatit. Tunisassiassaqarneq, suliarisinnaasat annertussusaat, tunisassiornermut pilersaarutit aamma pitsaassusiliinermut piumasaqaatit eqqarsaatigalugit tunisassiassanik atorluaanerup tunisassianillu naammassinninnerup ataavartumik pitsanngorsarnissaasa qulakkernissaat akisussaaffigissavat.

Taamatuttaaq aqutsisutut tamakkiisumik akisussaaffik tigummissavat, tamatumani aqutsisunik sulisunillu allanik siunnersuisassallutillu ineriartortitsisassaatit.

Pingaarnertut suliarisassavatit:

 • Sulisunik aqutsineq pilersaarusiornerlu

 • Tunisassiornernik missingersuusianillu ulluinnarni malittareqqiineq

 • Tunisassiornermut pilersaarusiorneq, tamatumani nunatsinni tunisassianik tunisassiornermut pilersaarusiorneq aamma pineqarpoq

 • Tunisassiornernik pitsanngorsaaneq

 • Tunisassiorfimmi aqutsisut allat suleqatigalugit pitsaassusilerineq teknikkilerinerlu

 • Tunisassiorfiup anguniagai tunngavigalugit iliuuseqarnissamut aningaasaliinermullu pilersaarusiorneq taakkuninngalu atuutilersitsineq kiisalu taakkuninnga malittareqqiinernik nalunaarusiornernillu qulakkeerininneq

 • Pilersuisunut ulluinnarni attaveqarneq/sullissineq ulluinnarni suliassavit pingaarnerit ilagissavaat

 • Tunisassiornermi tunisassialerinermilu ingerlatsisunik suleqateqarneq.

Tunuliaqquttat:

 • Tunisassiorfimmi ingerlatsisutut ukiuni arlalinni misilittagaqarputit assigisaanilluunniit tunuliaqutaqarlutit

 • Teknikkimut tunngasumik soorlu mistalitut assigisaanilluunniit ilinniarsimasuuguit iluarineqassaaq

 • Suliamut tunngasumut attuumassutilimmik soorlu tunisassiornerup aqutsinerullu tungaatigut ilinniagaqarsimasuuvutit

 • Naammasisaqarsinnaassuseqarluni anguniagaqarnermut (KPI-nut) tunngasunik suliaqarneq misilittagaqarfigaat, tamatumani anguniakkanik nassuiaasinnaallutillu pilersitsisinnaavutit kiisalu nangititsisinnaallutit

 • Aqutsisutut sassarlutit sunniuteqarluarlutillu sulisinnaavutit

 • Tunisassiornermi periutsinik ilisimasaqarluarputit, aalisakkanik tunisassiornermik misilittagaqareeruit iluarineqassaaq

 • Aqutsillaqqissuuvutit pissutsinillu ilungersunartunik paasinnillutit aqutsisinnaavutit

 • Misissueqqissaartarputit aaqqissuulluakkamillu aamma tamakkiisumik isiginnissinnaassuseqarlutit sulisarputit

 • Nammineersinnaassuseqarluarlutit suliaqartarputit, aammali tunisassiorfiup suliffeqarfiullu ilaanit qaffasissumik peqataatitsinissamik qulakkeerinnissinnaavutit

 • Piviusut namminerlu misilittakkatit tunngavigalugit aalajangiisarputit

 • Imminut eqqarsaatigalutit suliffeqarfillu eqqarsaatigalugu angusaqarluarniartarputit

 • Kalaallisut/ qallunaatut oqalussinnaanissat pingaartinneqarpoq. piumasaqaataanngilarli

Neqeroorutigaarput
Suliffeqarfik pissanganartoq unammillernartorlu tunniussimalluartunik aqutsisulik, pikkorissorpassuarnik sulisulik aamma inuttut suliallu tungaatigut ineriartoqqinnissamut periarfissaqarfiulluartoq.

Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut piukkunnaatinnut tulluartut. Malittarisassat atuuttut tunngavigalugit pisattavit nassiunneqarneri, soraarninnilu angalanerit, najugaqa-teqaruillu najugaqatigisatillu angalanersi akilerneqassapput.

Sulisut inissiaannik innersuussisoqarsinnaavoq. Kalaallit Nunaanni sulisunut inissiat pillugit malittarisassat naapertorlugit inigisamut akiliutigineqartartoq il.il. akilerneqartassapput.

Atorfik pillugu paasisaqarnerorusukkuit saarullinnik saattuanillu tunisassialerinermi ingerlatsisumut Sten Sørensenimut sianerlutit allallutilluunniit attaveqarnissannut tikilluaqqusaavutit: +299 36 13 38, stso@royalgreenland.com

Ulloq qinnuteqarfissaq kingulleq: 18. septembari 2017.

Royal Greenland pillugu uani annertunerusumik atuarsinnaavutit: www.royalgreenland.gl Royal Greenland suliffeqarfiuvoq Kalaallit Nunaanni sorlaqarluartoq. Aalisarnermi, tunisassiornermi aalisakkanillu pitsassuarnik nunarsuup sinneranut tuniniaanermi sulisuvut 1.800 missaanniipput. Suliffeqarfissuaq ullumikkut namminerisaminik kilisaataateqarpoq nutaalianillu suliffissuaateqarluni Kalaallit Nunaanni, Danmarkimi, Tysklandimi, Canadami Polenimilu. Danmarkimi, Tuluit Nunaanni, Tysklandimi, Frankrigimi, Italiami, Sverige Japanimilu tuniniaaveqarpugut.