Skip to main content
93

Dette jobopslag er udløbet

Namminersorlutik Oqartussat Namminiilivinnermut Immikkoortortaqarfimmi nutaami immikkoortortaqarfimmut pisortassamik pissarsiorput

Namminiilivinnissamut suliassaqarfimmi sulerusuppit? Innuttaasut nunatta siunissaa pillugu suliassamut tunniusimalernissaannut akuulernissaannullu suleqataarusuppit? Qanoq iliorluta namminiilivinnissaq angusinnaanerlutigu paasiniaanermut piareersarnermullu suleqataarusuppit?

Namminiilivinnermut, Pinngortitamut, Avatangiisinut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik Namminiilivinnermut Immikkoortortaqarfimmi nutaami immikkoortortaqarfimmut pisortassamik pissarsiorpoq. Immikkoortortaqarfimmut pisortap naalakkersuisoqarfimmut pisortaq qullersarissavaa, aammalu naalakkersuisoqarfimmi pisortaaqatigiinnut ilaassalluni.

Piaarnerpaamik atorfinitsitsisoqassaaq.

Suliassat
Namminiilivinnermut, Pinngortitamut, Avatangiisinut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik naalakkersuinikkut namminiilivinnissamut akisussaasuuvoq. Namminiilivinnermut Immikkoortortaqarfimmi innuttaasut akuutinneqarnissaannik namminiilivinnissallu oqallisigineqarnissaanik qulakkeerinissaq suliassaavoq pingaarutilik. Namminersulivinnissamik anguniagaqarnerup innuttaasuni tamani ataatsimut anguniarneqarnissaa, aammalu innuttaasut piginneqataanissaat, namminersulivinnissallu tungaanut suliniutinut akisussaaqataasutut misiginissaat pingaaruteqarpoq. Suliassani allani pingaarutilik tassaavoq, pissutsit namminersulivinnissap angunissaanut attuumassutillit arlallit paasiniarnissaat, taakkununngalu siunissami paasissutissiiviusumik tunngaveqarluni tamatumunnga aalajangiinissap qulakkeerneqarnissaa ilaavoq.

Namminersulivinnissaq amerlasuunik qulequtaqartussaavoq: Tunngaviusumik inatsisiliorneq, aningaasaqarneq, oqaluttuarisaaneq, ataatsimoortumik kinaassuseqarneq, kulturi, imminut pilersorsinnaaneq, nunap avataanut attaveqarnerit, aaqqissuusseqqinnerit, inuiaannut naalagaaffimmullu tunngatillugu inatsisilerineq, naalagaaffiit namminersortut akornanni suleqatigiinnerit allaasut ilusiligaanerat pillugu nunanit allanit misilittakkanik aallerneq il.il. Taamaattumik immikkoortortaqarfimmut pisortatut sulinerpit tamatigoortuunissaa, aammalu Namminersorlutik Oqartussani naalakkersuisoqarfinnik arlalinnik soqutigisaqaqatigiinnillu allanik qanittumik suleqateqarnissat naatsorsuutigissavat.

Tunngaviusumik inatsisissamut missingiutip allanneqarnissarpiaa Namminiilivinnermut Immikkoortortaqarfimmi ingerlanneqassanngilaq, tunngaviusumik inatsisiliornissamut ataatsimiititaliami aammalu tunngaviusumik inatsisiliornissamut ataatsimiititaliap allattoqarfiani suliassaqarfinnut allanut attuumassuteqanngitsumi ingerlanneqartussaagami.

Suliassaqarfik politikkikkut annertuumik eqqumaffigineqarpoq. Immikkoortortaqarfimmi pisortatut ulluinnaat suliassanit assigiinngitsorpassuarnit sunnersimaneqartut ulapaarfiusut pissanganartullu naatsorsuutigisinnaavatit. Amerlanertigut suliassanut saaffiginnissutit suut politikerinit, tusagassiorfinnit innuttaasunilluunniit takkuttut suuneri apeqqutaasassapput. Matumani atorfik amerlasuunik aallaavilik suliassaqarfimmilu annertoorsuarmi annertuumik akisussaaffeqarfiusoq pineqarpoq, tassanilu suliassaqarfimmut ilusilersueqataassaatit. Allannguinissamut piareersimassaatit, aammalu piffissat ilaanni suliassat nukingiussassat amerlasinnaanissaat piareersimaffigissallugu, amerlasuutigullu suliassavit allassimaffii eqiteriarlugit igiinnartariaqartassavatit, ingerlaavartumik tulleriiaarisartussaassagavit. Piffissap ilaani unnukkut sapaatillu akunnerisa naanerini sulisarsinnaassaatit, aammalu atorfimmut atatillugu angalangaatsiartarnissaq naatsorsuutigineqarsinnaassaaq

, nuna tamakkerlugu Namminiilivinnissaq pillugu innuttaasunik ataatsimiititsisarnissaq naatsorsuutigineqarmat.

Immikkoortortaqarfimmut pisortatut ulluinnarni sulinermi unammilligassat aqutsinermik, tulleriiaarinermik, angusassanik siunnerfeqarnermik, pitsaassutsimik qulakkeerisarnermik kiisalu innuttaasunik, suliniaqatigiiffinnik oqartussaasunillu allanik oqaloqateqarnermik qanittumillu suleqateqarnermik pisariaqartitsiviupput. Tamatuma kingunerisaanik immikkoortortaqarfimmut pisortaq inuttut akuliussinnaassuseqassaaq, aqutsinermik misilittagaqassaaq politikkilu pillugu annertuumik paasisimasaqassaaq, aammalu politikkikkut tulleriiaarisarnernik paasisimaarinnittuussaaq politikkikkullu suliassaqarfimmi allaffissornikkut kiffartuussisinnaassalluni.

Naalakkersuisoqarfiup sulisut toqqissisimanissaat annertuumik pingaartippaa, taamaattumillu immikkoortortaqarfimmut pisortap aqutsinermik piginnaaneqarnissaa pingaaruteqarpoq. Immikkoortortaqarfimmi immikkoortortaqarfimmut pisortap ataatsip aamma sulisut pingasut sulisorineqarnissaat naatsorsuutigineqarpoq.

Immikkoortortaqarfimmut pisortaq naalakkersuisoqarfimmi aqutsisooqatigiinnut ilaassaaq, aqutsisooqatigiinnilu ilaasut sinneri peqatigalugit Naalakkersuisoqarfiup suliffeqarfittut pitsaasumik ingerlanneqarnissaa ineriartortinneqarnissaalu qulakkiissallugu.

Siullertut pingaarnertullu suliassat ukununnga attuumassutillit isumagisarilissavatit:
-   Namminiilivinnissap innuttaasut akornanni oqallisigineqarneranik aallartitsinissaq
-   Namminiilivinnissap anguneqarnissaanut attuumassutilinnik misissuinissaq paasiniaanissarlu
-   Innuttaasut akuutinneqarnissaannut periaatsinik nutaanik eqqarsarnissaq
-   Namminiilivinnermi periarfissat kingunerisassaallu pillugit innuttaasunut paasititsiniaanissaq
-   Tusagassiorfinnut attaveqarnissaq aammalu suliassaqarfiup pitsaasumik eqqumaffigineqalernissaanik pilersitsinissaq
-   Innuttaasunut, suliniaqatigiiffinnut oqartussaasunullu allanut attaveqaatinik suleqatigiinnermillu pitsaasumik pilersitsinissaq
-   Namminiilivinnissamut Naalakkersuisut nunatsinni angalalluni innuttaasunik naapitsisarnerani, isumassarsianik pissarsiniartarnerani oqallinnermillu aallartitsiniartarnerani ikiuunnissaq
 
Piginnaaneqarfiit
Attuumassutilimmik ilinniagaqarputit ukiunilu arlalinni aaqqissuussaanermi politikkikkut aqunneqartumi sulinermik misilittagaqarlutit. Attaveqaqatigiinneq pitsaassutsimillu qulakkeerisarneq suliassannut pingaarutilinnut ilaasussaammata, pingaartumik allakkatigut oqaasiliullaqqissuseqarnissat pisariaqarpoq.

Tamatuma saniatigut naatsorsuutigaarput:
-   Oqaluttuarisaanitsinnik kulturikkullu atukkatsinnik paasisimasaqarluassasutit
-   Marluinnik oqaaseqassasutit, aammalu kalaallisut danskisullu oqaatsit atorlugit allakkatigut, taamatullu oqaluinnarnikkut ingerlatitseqqissinnaanermut piginnaaneqarluassasutit
-   Innuttaasunik ataatsimiititsinermi atortulersuinissamut aqutsinissamullu piginnaaneqarluassasutit
-   Aqutsinermik misilittagaqassasutit aammalu aqutsinermut piginnaaneqarluassasutit
-   Aaqqissuussaanermi politikkikkut aqunneqartumi angusassanik pilersitsisarnermik misilittagaqassasutit – kajumissuseqassasutillu
-   Sunniisinnaassuseqassasutit attaveqateqartarnermilu nukittuujussasutit
-   Attaveqaqatigiinnik attaveqarfinnillu nutaanik pilersitsinissamut piginnaaneqarluassasutit
-   Suliniuteqarnissamut kajumissuseqassasutit, namminersorsinnaassuseqassasutit aammalu suliassaqarfimmi suliassanik assigiinngitsorpassuarnik suliaqarfiusumi sulinissamut piumassuseqassasutit
-   Ulluinnarni ulapaarfiusuni, allanngorartunik sammisassaqarfiusumi suliassaqarfiusumilu sulinissaq toqqissisimaffigissagit
-   Aaqqissuussamik sulisinnaassasutit aammalu piffissarititaasunut malinninnissamut qulakkeerisinnaassuseqarluassasutit
-   Allaffissornermi, suliatigut inuttullu unammilligassanik aaqqiiniarsinnaassuseqassasutit

Neqeroorutigaavut:
-   Suliassaqarfimmi ineriartupiloortumi politikkikkullu eqqumaffigineqarluartumi atorfik pissanganartoq
-   Suliffeqarfik ulapaarfiusoq, pitsaasunik suleqateqarfiusoq pissutsillu pingaartorsiorfiunngitsut
-   Suliffeqarfik pissanganartunik suliatigullu unammilligassaqarfiusoq, aammalu suleqatigiinnermik suliatigullu piginnaaneqarluarnermik pingaartitsiviulluartoq.

Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut
Akissarsianut atorfininnermilu atugassarititaasunut piffissami atorfiniffiusumi Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu ilaasortaaffigisap isumaqatiginninniarsinnaatitaasup akornanni isumaqatigiissutit tunngavigineqassapput.
 
Inissiaq
Atorfinittussamut sulisunut inissiamut innersuussisoqassanngilaq. Qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnini tunngavigalugu sulisunut inissiami najugaqareersimaguni, sulisunut inissiamut innersuunneqarsinnaatitaanini pigiinnassavaa. Sulisunut inissiaq atorfeqarnermut atasuuvoq, taamaattumillu atorfeqarnerup naanerani qimanneqartussaalluni.

Atorfik pillugu saaffiginninneq
Atorfik pillugu apeqqutit pillugit Naalakkersuisoqarfimmi pisortaq Mette Skarregaard Pedersen tlf. 34 51 22-mut imaluunniit e-mail-ikkut mesp@nanoq.gl (kisiannili aatsaat 2. januar 2017-ip kingorna) imaluunniit immikkoortortaqarfimmut pisortaq Karen Anne Arleth e-mail-ikkut knar@nanoq.gl imaluunniit tlf. +299 345465-imut saaffigineqarsinnaapput.  

Qinnuteqaat CV-mik soraarummeernermullu uppernarsaatit assilinerinik ilaqartinneqartoq link matuma kingulianiittoq aqqutigalugu kingusinnerpaamik 15. januar 2017-imi nassiunneqassaaq.
Qinnuteqaatinik e-mail-ikkut tigusissanngilagut.

Søg stillingen online