Skip to main content
107

Dette jobopslag er udløbet

Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfiup akissarsialeriviani sulisussaq ataaseq ernereernerup kingorna sulinngiffeqartumut taarti

Namminersorlutik Oqartussat Akissarsialerivimmut akissarsianik suliarinnittartussamik  sulisussarsiorput inissinneqartussaq Aningaasaqarnermut & Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfimmi atorfinittussaq 01. oktober 2017 imaluunniit isumaqatigiinnikkut.   Sulisunut sullissiviup Akissarsialeriviullu Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat akissarsianik suliarinnittarnerat ingerlataraa kiisalu avataanit sullitat arlallit.   Akissarsialeriffik ingerlatsivinnut marlunnut agguarsimavoq. Allaffik allaffiup pisortaanit aqunneqarpoq. Nakkutilliisoqarfik pingasunik sulisoqarpoq, Akissarsialerivimmi akissarsialerinermi sulisuupput aqqanillit   Atorfik pillugu Akissarsialerivik Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfimmi Sulisoqarnermut pisortamut aaqqissugaaneq naapertorlugu nalunaaruteqartartussaavoq, aammalu Qitiusumik Naatsorsuuserivimmik aammalu Namminersorlutik Oqartussat avataaniit naatsorsuuserisui qanimut suleqatigiinnerannut ilaavoq.   Akissarsialerivimmi sulisup suliassai makkuupput:
 • Akissarsianik suliarinnittarnerit
 • MIT Selvbetjening-miit akuersinerit
 • Akilingassanik sananeq
 • Akissarsianik ingerlatitsineq
 • Akissarsianik tunniussisarnerit
 • Bruttolønliste nassiussuinerit
 • Namminersorlutik Oqartussani nalunaaruteqarnissamut immersuiffissat ullutsinnut naleqquttussaanissaat qulakkeerniarlugu ineriartortitassatut suliassat
 • Allagaataasivimmut inissititerineq
 • Mail-nik suliarinninneq
 • Ukioq naaneranut naggasiineq
 • Ilitsersuutinik nutarsaaneq
Naatsorsuutigaarput illit/ilissi:
 • Naleqquttumik ilinniagaqarneq, ajornanngippat AU/NI-1-imi  NI 2-mi assigisaanilluunniit
 • Aningaasatigut aqutsinermik/naatsorsuusiornermik paasisimasaqarnermik misilittagaqarneq
 • Akissarsianik suliarinnittarnermik misilittagaqarneq
 • Siornatigut akissarsialerinermik misilittagaqarneq lønsystemimik atuisooreersimaneq (kisiannili piumasaqaataangilaq)
 • Nammineerlutit sulisinnaassuseqartutit
 • Ammasuullutillu ilakkuminartuullutillu akuersaartuuvutit.
 • Suleqatigiinnissamut pitsaasumik piginnaasaqartutit
 • Excel-imik atuisinnaaneq
 • Isumaqatigiissutinik ilisimasaqarluartutit (ilinniartitsisoqarsinnaavoq)
 • Qarasaasianut atortorissaarutinik soqutiginnillutillu piginnaasaqarfeqarputit
 • Kalaallisut, qallunaatullu piginnaasaqarneq
Akissarsialerivimmi nakkutilliisoq allaffimmi pisortamut nalunaarsuisarpoq.
Suliffik ineriartorfiusoq unammillernartorlu, suleqatikkuminartuunissannut nutaaliorsinnaassutsinnullu piumasaqaateqartoq uani pineqarpoq. Naatsorsuutigaarput illit akuersaartuunissat suleqatikkuminarlutillu.   Najugaq Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq. Qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnermini sulisutut ineqartinneqareersimaguni sulisutut ineqarsinnaatitaanini tigummiinnarsinnaavaa. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq, taamaalilluni atorfeqarnerup unitsinnerani qimanneqassalluni.   Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut Akissarsianut atorfinitsitsinermullu atugassarititaasut atorfinitsitaanerup nalaani Naalak-kersuisut atorfinittussallu kattuffiata akornanni isumaqatigiissutit atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput   Aallaavittut atorfinitsitsinermi isumaqatigiissut aallaaviussoq, qinnuteqartorlu tjenestemand-tut atorfeqareersimaguni nunatsinni Oqartussat kommuninilu tjenestemandit pillugu Inatsisartut inatsisissaat malillugu atorfinitsitineq tjenestemanditut atugassarititaasut naapertorlugit atorfinitsitaasoqarsinnaavoq gineqa   Annertunerusumik paasissutissat pissarsiarineqarsinnaapput uunga saaffiginninnikkut:  Akissarsialerivimmi allaffiup immikkoortortaqarfiani pisortaq, Lise Lennert Olsen mailikkut: attavigineqarsinnaavoq: LILO@nanoq oqa. 34 58 53   Qinnuteqarfissaq kingulleq: 29.september 2017

Ulloq atorfiniffissaq: 1. oktober 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.
Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik pillugu
Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik, ulluinnarni ASA-mik taagorneqartoq, Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat ataatsimoorussamik kiffartuussinermut sullissivigaat. ASA-p ilaatigut akisussaaffigai Namminersorlutik Oqartussat naatsorsuutaat, Qitiusumik Pisiortortarnermut Immikkoortortaqarfik, isumaqatigiissutinut tunngasut, akissarsianik sulisunillu sullissisarneq, sulisunik ineriartortitsineq, nutserisoqarneq kiisalu illuutinik ingerlatsisarneq aserfallatsaaliuinerlu..

ASAp tunngavia tassaavoq “ASA pisortani oqartussaaffiuvoq uppernassusilik takussaasorlu. ASA immikkoortortaqarfiit, suliffeqarfiit innuttaasullu suleqatigiinnerat ineriartortinniarlugu sulissuteqarpoq.” Tamanna isumaqarpoq ASA suliassanut qitiusunut ersarissunik anguniagaqartoq, ASA piginnaasanik ineriartortitsinissaq pingaartitsisoq kiisalu ASA pisortat suliassaqarfiinik pisariillisaasoq.

ASA-p pingaartitai pingasut tassaapput:
 • Akisussaaffik - Qanoq iliuuseqarnivut, suliassavut sullitavullu eqqarsaatigalugit akisussaaffeqarpugut
 • Suleqatigiinneq - Suleqatigut sullitavullu pitsaasumik suleqatigaagut
 • Isumassuineq - Ikiuukkumatuujuvugut akunnitsinnilu paareqatigiilluta

Søg stillingen online