Skip to main content
79

Dette jobopslag er udløbet

Aatsitassanut Ikummatissanullu Aqutsisoqarfiup Teknikkikkut Nakkutilliinermullu Immikkoortortaqarfia nutaamik sulisussarsiorpoq

Suliffeqarfimmi nunanit tamanit sunnerneqartumit suleqataarusussuseqarpit? Aatsitassanik Kalaallit Nunaanni atorluaanermik peqqinnissamut qularnaatsumik illersorneqarsinnaasumik qulakkeerinninnissamut suleqataarusussuseqarpit? Taava ingeniøritut/pinngortitamik ilisimatusarnermut ilinniagartuutut/konstruktøritut atorfik Teknikkikkut Nakkutilliinermullu Immikkoortortaqarfimmi ilinnoortuuvoq!

Atorfinitsitsineq 1. februari 2018-mi pissaaq imaluunnit isumaqatigiissuteqarneq malillugu.

Atorfik pillugu
Kalaallit Nunaanni aatsitassarsiornissanut misissuinissanullu attuumassuteqartut annertusiartuinnartillugit Aatsitassanut Ikummatissanullu Aqutsisoqarfik ingeniørimik/pinngortitamik ilisimatusarnermut ilinniagartuumik imaluunniit konstruktørimik pissarsiorpoq, oqartussaqarfimmi aatsitassanik atuinissamut akuersissutinik suliaqarnermi, misissueqqissaarnerni nakkutilliinermillu suliaqartussamik.

Aatsitassarsiornermut ingerlatsinermut soqutiginninnerujussuaq malitsigalugu suliassat annertusiartorput, taamaammat Aatsitassanut Ikummatissanullu Aqutsisoqarfik pingaarutilimmik ineriartortitseqataavoq illit peqataaffigisinnaasannik. 

Teknikkikkut Nakkutilliinermullu Immikkoortortaqarfiup akisussaaffigaa teknikkikkut oqartussaqarfiup suliassai ingerlatsivinnut attuumassuteqartut, qinnuteqarsimasunut akuersissutinik suliaqartarneq, aatsitassanillu piiagassanik nalunaarutiginnittarnerit, suliassat annertunerpaartaat allaffissornikkut suliaanerupput. Immikkoortortaqarfiup suliassaraa qulakkiissallugit Kalaallit Nunaanni aatsitassanik suliaqarnerup isumannaallisaanikkut peqqinnissakkullu isumannaatsumik suliarineqarlutillu atorneqarnissaat.  Aammattaaq immikkoortortaqarfiup isumagisassaraa akuersissutiliorneq aammalu misissueqqissaartuni annerusuni ingerlatsiviit nakkutigineqartarnissaat.

Immikkoortortaqarfiup Aatsitassanik Ikummatissanullu Aqutsisoqarfimmi immikkoortoqarfiit allat qanimut suleqatigai, pisortatigoortumik suliassat annikitsumik piiaanissamut-, misissueqqaarnissamut-, aatsitassanillu piiaanissanut akuersissutinut suliaqarnermut tunngasut.

Aatsitassanut Ikummatissanullu Aqutsisoqarfik Nuummi inissisimavoq, sulisut 20-t missaaniipput, immikkoortoqarfinnut pingasunut agguataarneqarsimasut: Teknikkikkut Nakkutilliinermullu Immikkoortortaqarfik, Akuersissutinut Immikkoortortaqarfik aammalu Misissueqqissaarnernik Nakkutilliinermik Immikkoortortaqarfik. Teknikkikkut Nakkutilliinermullu Immikkoortortaqarfik Immikkoortortaqarfiup pisortaanit aqunneqarpoq, sulisullu tallimaasussaapput. Suliffeqarfik Aatsitassanik Ikummatissanullu Aqutsisoqarfimmut atavoq, Aatsitassanut Ikummatissanullu Naalakkersuisoqarfiup ataani inissisimasoq. 

Qinnuteqartumut takorluukkagut
Suleqatissatsinnik suliamut tunniussimalluartumik pikkorissumik ujaasivugut, ulluinnarni pisortartigoortumik suliarinninnitsinni peqataalluartussamik, isumannaallisaanikkut peqqinnissamullu isumannaatsuunissamik qulakkeerinnilluarsinnaasumik, aatsitassanut akuersissutinik suliaqarnitsinnut. Aammattaaq Kalaallit Nunaanni aatsitassarsiornermut tunngasunik, pissanganartunik unammillernartunut assigiinngitsunut soqutigisaqartuussaatit, taassuma imarisaanut peqataanissarnut piumassuseqarlutit, siumut isigisumut ineriartortitseqataarusussuseqarlutit.

Tunniusimasumik pikkorissumillu ingeniørimik/pinngortitamik ilisimatusarnermut ilinniagartuumik, konstruktørimik assigisaannilluunnit misilittagalimmik ujaasivugut:
-   Pisortatigoortumik suliaqarsinnaanermik, nakkutilliinermik isumannaallisaanermik aammalu sulliviup iluani pissutsinik suliaqarsimanermik misilittagalik
-   Teknikkikkut assigisaannilluunniit suliaqarsimanermi misilittagalik, uani pineqarpoq Kalaallit Nunaanni issittumiluunniit tunngasunik suliaqarsimasoq
-   Aatsitassarsiornermi ikummatissanillu suliaqarnermi teknikkikut, isumannaallisaanermik peqqinnissamullu tunngasunik soqutigisaqartoq
-   Suliffeqarfimmi politikikkut aqunneqartumik atorfeqarnissamik soqutigisaqartoq
-   Nammineerluni sulisinnaassuseqartoq, aaqqissuussaalluartoq, suliassanut suliffimmullu iluarsiissutissanik nassaarniallaqqissoq
-   Tamakkiisumik isiginnissinnaassuseqartoq misissueqqissaarnissamullu piginnaasaqarluartoq
-   Oqaaseqatigiiliorsinnaalluartoq
-   Tuluttut piginnaasaqarluartoq, allattariarsornermi aamma oqaluttariarsornermi

Sulinerusarnissat aammalu Kalaallit Nunaanni avataanilu angalasarnissat piffissap ilaani naatsorsuutigisariaqassavat. Aammalu suliamut tunngassuteqartunut ilinniaqqinnernut ingerlaqqinnissat ilimagissavat, namminerlu piginnaasassanut nutaanut piginnaanngorsaqqinnissat kajungeralugulu piginnaaneqarfigissavat. 

Marluinnik kalaallisut/qallunaatullu oqaaseqartuunissat iluaqutaassaaq, imaluunniit kalaallit oqaasiinut kulturiannullu ilisimasaqarnissat. Pingaartinneqarpoq minnerpaamik annertusisamik sivisussusilimmik ilinniarsimasuunissat. Kalaallit Nunaata avataaniit qinnuteqartussanut pingaartinneqassaaq, piginnaasaqarfigissagit, piumassuseqarfigalugu kulturini allani sulerusussusseqarnissat, nammineq sungiusimasanit allaanerusumi. 

Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit atorfinitsi- taanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiun- neqarnerannut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isuma- qatiginniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput.
Sapaatip akunneranut 40 tiimit suliffiuvoq.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit sulisunut inissiamik pequsersorsimanngitsumik innersuussisoqarsinnaavoq.   Malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit inissiamut innersuussutigineqartumut akiliutit qularnaveeqqutillu akilerneqassapput. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq atorfeqarnerullu unitsinnerani qimanneqassalluni.

Ineqarnermut akiliut aamma inissiap pitsaassusaa nikerarsinnaapput inissiap qanga sananeqarsimanera, piginnittua il.il apeqqutaallutik. Sulisutut ataavartumik initaarnissaq utaqqinarsinnaavoq, taamaattumik utaqqiisaagallartumik inissiisoqarsinnaasarpoq, tassunga ilanngullugu najugaqatigiiffinnut minnerusunut imaluunniit akunnittarfimmi inissianut inissiisoqarallarsinnaalluni, taakkulu akileraarusersorneqassallutik.

Paasissutissat allat          
Atorfimmut tunngasunik sukumiinerusumik paasisaqarusukkuit uunga attaveqarlutit saaffiginnissinnaavutit: Teknikkikkut Nakkutilliinermullu Immikkoortortaqarfimmi Pisortaq Qupanuk Olsen, oqarasuaat +299 34 68 13, e-mail: quol@nanoq.gl

Qinnuteqaat Aatsitassanut Ikummatissanullu Aqutsisoqarfimmut kingusinnerpaamik tunniunneqarsimassaaq 15. januari 2018.
Atorfinitsitinissamut oqaloqatiginninnerit pissapput sap.ak. 3-4-mi.

Søg stillingen online