Gå til hovedindhold
135

Dette jobopslag er udløbet

Visit Greenland A/S søger ny direktør Genopslag

Visit Greenland A/S, Grønlands nationale turistråd som ejes 100% af Grønlands Selvstyre, søger en ny direktør. Der søges en ny direktør med såvel gode ledelsesmæssige som innovative evner i et visionært og kreativt selskab

Visit Greenland varetager turismeudvikling og markedsføring, samt eksponering og branding af Grønland, dette i et tæt samarbejde med turismeerhvervet, de regionale turismeorganisationer samt Naalakkersuisut.

Der søges en direktør med en tiltrædelsesdato snarest muligt.

VI TILBYDER EN LEDERSTILLING

 • med en dygtig og engageret medarbejderstab - med nye udfordringer inden for udvikling af turismeerhvervet, hvor nye oplevelsesprodukter er under udvikling, og hvor turismeudviklingen kobles med planlagte større infrastrukturprojekter.
 • med udvikling af nye former for markedsføring.
 • med mange relationer i indland og udland.

VI FORVENTER, AT DU

 • er i stand til at begejstre, så Visit Greenlands turismeudviklingsideer vurderes og afprøves
 • godt kendskab til og praktisk erfaring med branding og online markedsføring
 • har en god forståelse og viden om det grønlandske samfund, dets kultur og historie, og 
 • beherskelse af såvel grønlandsk, engelsk som dansk på forhandlingsniveau er en klar fordel,
 • har en relevant højere uddannelse samt god indsigt i ledelse og økonomi,
 • har en baggrund i turismeerhvervet,
 • har erfaring med at arbejde i en projektorganisation og med projektledelse,
 • kan sikre den daglige drift, administration og økonomi,
 • kan organisere projekter og stå for udvikling og kreativ innovation,
 • er udadvendt, lyttende og iderig i dit samarbejde med lokale turismeorganisationer, kommuner, turismeerhvervet, internationale samarbejdspartnere samt turismens nationale beslutningstagere på politisk og administrativt niveau,
 • er opsøgende, kommunikerende og lydhør overfor nye tendenser i erhvervet og ny viden om turisme,
 • er i stand til at navigere med diplomatisk snilde i et miljø, der på den ene side er præget af en lang række forskellige erhvervsinteresser, og på den anden side politisk styrede systemer og beslutningsfora.

VI FORVENTER AT DU PERSONLIGT

 • er åben for mangfoldighed,
 • er motiverende og inspirerende,
 • har interesse for medarbejdernes professionelle og personlige udvikling,
 • er kreativ og visionær, samt
 • pragmatisk, med et realistisk syn på situationen og branchens fremtid.

 

VISIT GREENLAND
Visit Greenlands formål er at brande og markedsføre Grønland som turistdestination, fremme turismeudviklingen gennem samarbejder med de regionale turismeudviklingsselskaber, Naalakkersuisut og ikke mindst med interne og eksterne operatører.

Gennem de sidste 7 år har Visit Greenland udviklet en stærk kommunikationsplatform i det nationale brand ”Pioneering Nation”, der har gjort det muligt at gøre Grønland kendt som adventure destination. Selskabet har modtaget flere turismepriser og været aktivt medvirkende til at Grønland har placeret sig flot på flere toplister over destinationer i hele verden.

Visit Greenland er i dag et veldrevet og kreativt selskab, der med i alt 13 medarbejdere er organiseret som projektorganisation med et hovedkontor i Nuuk og et kontor i København. Der modtages en årlig driftsbevilling fra Grønlands Selvstyre, herudover er der projekter og samarbejdsaftaler, som bidrager med eksterne midler.

STRATEGISKE MÅL
Grønland har nu et etableret brand og har opnået synlighed som adventure-destination. Selskabets nye direktør skal med udgangspunkt i den nationale turismestrategi 2016-2020, selskabets strategi 2016-2019 og det nationale brand ”Pioneering Nation”, lede Visit Greenland gennem de næste naturlige skridt i en bæredygtig udvikling af den grønlandske turisme.

Den øgede beflyvning fra Island, samt Grønlands større synlighed kan allerede nu ses i bredden af markeder, der sender turister til Grønland. Den grønlandske turisme er ikke længere baseret på et marked, men modtager i dag turister fra hele verden. På baggrund af interessen og volumen fra de enkelte markeder er der udvalgt 5 strategiske primærmarkeder; Danmark, Tyskland, USA, Frankrig og Storbritannien.

UNDERSTØTTE NY INFRASTRUKTUR
Med beslutningen om en ny infrastruktur med nye lufthavne, veje og havne forbedres tilgængeligheden direkte til destinationerne. Den nye direktør vil få en væsentlig opgave i at understøtte den fortsatte vækst i turismen gennem de regionale brands, regionale samarbejder og kompetenceudvikling. Det forventes at den nye direktør kan skabe stærke partnerskaber med interne og eksterne aktører med henblik på den bedst mulige udnyttelse af den nye infrastruktur.

NYE TURISTER - NYE BEHOV
Globalt og regionalt er turismen i vækst og flere søger mod eksotiske “off the beaten track” destinationer, som Grønland hører under. De nye turister fra nye markeder har nye behov og krav.

Det er derfor en helt central opgave for selskabet og den nye direktør at fokusere på kompetenceudvikling og en fortsat professionalisering af det grønlandske turisterhverv, så de nye potentialer kan udnyttes og vi sikrer en bæredygtig turismeudvikling. Med flere turister og nye samarbejdspartnere kommer også behov for en øget fokus på implementering af kvalitetsstandarder og safety management indenfor turismen, hvor Visit Greenland forventes at tage en ledende rolle.

BÆREDYGTIG TURISMEUDVIKLING
For at sikre en bæredygtig udvikling skal den nye direktør etablere samarbejder med kommunerne om kvalificering af regionale turismestrategier, der kan sikre en tilpasning og udnyttelse af den nye infrastruktur, basere udviklingen på den enkelte regions styrker og særegenhed, fokusere på den enkelte regions sæson udvikling og implementere det regionale sub-brand i både profilering og produkter.

UDVIKLE, LEDE OG JUSTERE ORGANISATIONEN
Den nye direktør forventes at være visionær baseret på en høj faglig integritet, der sikrer at der fastholdes fokus på de strategiske mål og indsatser.

Visit Greenlands medarbejdere er dedikerede, kreative og dygtige. Det forventes at den nye direktør formår at anvende og tilpasse selskabets ressourcer optimalt i en flad projektorganisation og at lede medarbejderne motiverende og inspirerende.

Direktøren vil udover ansvar for at drive et offentligt ejet aktieselskab forventes at sætte og kommunikere klare strategiske mål for selskabet, der gennemføres i åbne samarbejder internt og eksternt. 

Direktøren forventes at kunne navigere i et spændende og udfordrende miljø, bestående af mange forskellige interesser og typer af samarbejdspartnere, erhvervsmæssige og politiske.

Tjenestested: Direktøren har base på hovedkontoret i Nuuk.

ANSØGNINGSFRIST
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Kenneth Høegh på telefon +299 565604.

Ansøgningsfristen er torsdag den 21. september 2017 kl. 12 vestgrønlandsk tid.

Ansøgning sendes til Visit Greenland: ceo@greenland.com