Gå til hovedindhold
145

Dette jobopslag er udløbet

Lærere til Maniitsoq og skoleleder til Napasoq

Atuarfik 'Kilaaseeraq' søger lærere og bygdeskolen i Napasoq søger skoleleder

Ansøgningsfrist:
30. marts 2017

Sted/Afd:
Maniitsoq

Varighed:
Fuldtid

Tiltrædelsesdato:
1. august 2017

Løn:
Efter overenskomst

Ansættelse- og overenskomster 

Lærere søges til Atuarfik Kilaaseeraq:
Der er ca. 370 elever

Der er normeret 52 undervisere

Der er 20 klasser fordelt på 1. til 10. klasse

Der er 5 specialklasser

Kommende ny ansatte lærere skal implementeres i ” De 7 Gode Vaner” Personligt & Professionelt

Skoleinspektør Elna Heilmann kan kontaktes på telefon (+299) 813122, e-mail: kilaas@greennet.gl

Lærer til yngstetrin: Skal kunne undervise i alle fag

Lærere til mellemtrin: grønlandsk, dansk, engelsk, matematik, samfundsfag og lokale valg.

Lærere til ældstetrin: dansk, engelsk, matematik, samfundsfag og lokale valg.

Lærere til speciel klasse: som har erfaringer med speciel undervisning og speciel lærer. 

Skoleleder søges til Napasoq:
Der er ca. 7 elever

Der er normeret 2 undervisere

Uddannelseschef kan kontaktes på telefon (+299) 817868, e-mail: annh@qeqqata.gl

Skolelederen skal kunne undervise i alle fag.

På skolerne er der særligt fokus på, at man skal kunne undervise efter folkeskole forordning:

I samarbejde med hjemmet (§2):

 • At eleven tilegner sig alle nødvendige kundskaber og færdigheder
 • At udvikle elevens anlæg og evner og fremme elevens sundhedsmæssige, sociale og emotionelle udvikling.
 • At eleven kan skabe sig et harmonisk og selvstændigt liv.
 • At fremme åndsfrihed og tolerance hos eleven.
 • At styrke medansvar og samarbejde mellem eleverne og mellem lærerne og eleven
 • At tilgodese elever med særlige behov.

I samarbejde blandt lærerne samt blandt lærerne og eleverne skal disse mål opnås § 19:

 • Eleven udarbejder i samråd med sine lærere en handleplan, som indgår i den løbende evaluering.
 • Undervisningen skal varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger (§18)
 • I hvert fag samarbejder lærer og elev løbende om fastlæggelse af de mål, der søges opfyldt. Elevernes arbejde tilrettelægges under hensyntagen til disse mål. Fastlæggelse af arbejdsformer, metoder og stofvalg foregå i samarbejde mellem lærerne og eleverne (§ 18, Stk 3.)

Lærerens pligter:

 • (§ 22.) Som et led i undervisningen skal der løbende foretages evaluering af den enkelte elevs udbytte heraf.
 • Evalueringen skal tage udgangspunkt i elevens egen vurdering og danne grundlag for undervisningens videre planlægning og vejledning af den enkelte elev og dennes forældre om elevens videre skole- og uddannelsesforløb og erhvervsvalg.
 • Løbende evaluering af årsplanerne
 • Undervisningen skal tages udgangspunkt fra læringsmålene

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver tid gældende aftaler og overenskomster mellem Naalakkersuisut og lærerorganisationen IMAK. Ansættelse sker primært på overenskomstvilkår, men der er mulighed for tjenestemandsansættelse ved direkte overgang fra anden tjenestemandsstilling.

Børneattest
Stillinger er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af Qeqqata Kommunia.

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

Tiltrædelse pr. 1. august 2017 eller efter aftale.

Ansøgningsskema kan hentes ved at klikke ind på www.qeqqata.gl/job.

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal være os i hænde senest 30. marts 2017.

Ansøgning sendes til:
Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014
3911 Sisimiut
E-mail: job@qeqqata.gl
Web: www.qeqqata.gl