Gå til hovedindhold
102

Dette jobopslag er udløbet

3 Lærer Qeqqata Kommunia søger til Minngortuunnguup Atuarfia i Sisimiut

Vi søger 3 lærer til Minngortuunnguup Atuarfia med mod til at engagere sig i en skole i udvikling
og med interesse i at undervise i følgende fag: Sisimiut er en by med utallige muligheder, gode uddannelsessteder og garanti for daginstitutionsplads for ansøgernes børn.

Ansøgningsfrist:
22. december 2017

Sted/Afd:
Sisimiut

Varighed:
Fuldtid

Tiltrædelsesdato:
Snarest eller efter aftale

Løn:
Efter overenskomst

Ansættelse- og overenskomster 

1 lærer på mellemtrinnet, i fagene: grønlandsk, sang og bevægelse, personlig udvikling, matematik, religion/filosofi, og holddeling samt kreaklasse

 

1 lærer på yngstetrinnet, i alle fag som 3. lærer på 2.- 3. klasser.

 

1 lærer på specielafdeling, til tværfaglig undervisning.

 

 • Der er ca. 400 elever
 • Der er normeret 50 undervisere
 • Der er 20 klasser fordelt på 1. til 10. klasse
 • Der er 8 specialklasser

 

På skolen er der særligt fokus på:

 • En afdelingsopdelt skole med selvstyrende teams
 • Fleksibel planlægning af skoleåret
 • Elevernes medansvar for egen læring
 • Forældreinvolvering
 • Et aktivt lærerkollegium, der er engageret i pædagogisk udvikling
 • Videreudvikling af nye mål og handleplaner for skolen

 

På skolen er der særligt fokus på, at man skal kunne undervise efter folkeskole forordning:

 • At eleven tilegner sig alle nødvendige kundskaber og færdigheder
 • At udvikle elevens anlæg og evner og fremme elevens sundhedsmæssige, sociale og emotionelle udvikling.
 • At eleven kan skabe sig et harmonisk og selvstændigt liv.
 • At fremme åndsfrihed og tolerance hos eleven.
 • At styrke medansvar og samarbejde mellem eleverne og mellem lærerne og eleven
 • I samarbejde med hjemmet
 • At tilgodese elever med særlige behov.

 

I samarbejde mellem lærerne og eleverne skal disse mål opnås:

 • Eleven udarbejder i samråd med sine lærere en handleplan, som indgår i den løbende evaluering.
 • Undervisningen skal varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger
 • I hvert fag samarbejder lærer og elev løbende om fastlæggelse af de mål, der søges opfyldt. Elevernes arbejde tilrettelægges under hensyntagen til disse formål.
 • Fastlæggelse af arbejdsformer, metoder og stofvalg foregå i samarbejde mellem lærerne og eleverne

 

Lærerens pligter:

 • Som et led i undervisningen skal der løbende foretages evaluering af den enkelte elevs udbytte heraf.
 • Evalueringen skal tage udgangspunkt i elevens egen vurdering og danne grundlag for undervisningens videre planlægning og vejledning af den enkelte elev og dennes forældre om elevens videre skole- og uddannelsesforløb og erhvervsvalg.
 • Løbende evaluering af årsplanerne
 • Undervisningen skal tages udgangspunkt fra læringsmålene

Løn- og ansættelsesforhold 

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver tid gældende aftaler og overenskomster mellem Naalakkersuisut og lærerorganisationen IMAK. Ansættelse sker primært på overenskomstvilkår. For ansøgere som allerede er ansat som grønlandske tjenestemand, vil ansættelsen som lærer kunne finde sted som tjenestemand. Ansættelsen som tjenestemand vil ske i henhold til Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Selvstyres og Kommunernes tjenestemænd i Grønland. Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

 

Tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale.

Yderligere oplysninger om stillinger kan indhentes ved henvendelse til skoleinspektør Nivi H. Efraimsen på telefon (+299) 86 4188, e-mail: nihe@qeqqata.gl

Ansøgningskema kan hentes ved at klikke ind på http://www.qeqqata.gl. Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser, referencer og straffeattest skal være os i hænde senest den 22. december 2017

Ansøgning sendes til: 

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014
E-mail: job@qeqqata.gl
Web: www.qeqqata.gl

 

Kontakt:
Nivi H. Efraimsen 
(+299) 86 41 88
nihe@ qeqqata.gl