Gå til hovedindhold
128

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingsleder ved socialforvaltningen i Qaanaaq

Stillingen som afdelingsleder ved Qaasuitsup Kommunia Qaanaaq opslåes til ansættelse pr. 1. august 2017 eller efter aftale.

Stillingen er administrativt placeret i Qaanaaq by og har ansvar over sociale anliggender i byen og dennes bygder.

Følgende ansvar for de nærmeste personale ser blandt andet således ud:

 • Sørger for at alle indstillinger til socialudvalg fra den lokale socialafdeling (herunder sociale institutioner) bliver videresendt til den centrale socialforvaltning og at indstillingerne indeholder alle nødvendige oplysninger og dokumentation.
 • Sørger for at alle socialudvalgs beslutninger bliver udført af relevante sagsbehandlere i afdelingen.
 • Bidrager aktivt til udarbejdelse af høringssvar vedr. Ny lovgivning på det sociale område.
 • Følger med alle sociale udbetalinger i Qaanaaq og afrapporterer månedligt om regnsskabsmæssig status på det sociale område i Qaanaaq  i samarbejde med med relevante mellemledere sørger for at der bliver foretaget alle nødvendige, omposteringer og besparelser samt hvis nødvendigt søger i god tid om nødvendige tillægsbevillinger.
 • Er tovholder  i forbindelse med budgetlægning på det sociale område i Qaanaaq  og revisionen af budgettet. Sørger for at alle relevante mellemledere og sagsbehandlere bidrager aktivt til budgetlægningen.
 • Orienterer løbende om al relevant statistik på det sociale omåde i Qaanaaq
 • Bidrager aktivt til behandling af personalesager der vedrører medarbejdere på det sociale område i Qaanaaq ; herunder i forbindelse med ansættelser, advarsler, afskedigelser, tilpasning af stillingsbeskrivelser, etc.
 • Er tovholder for den centrale socialforvaltning mht. Alle klagesager og har ansvar for at relevante sagsbehandlere afsender den nødvendige dokumentation der kan bidrage til hurtig sagsbehandling af klagesagerne.
 • Deltager aktivt i regelmæssige telefonkonferencer og netværksmøder med andre afdelingsledere og den centrale ledelse på det sociale område.

Egenskaber:

 • Uddannet socialrådgiver, helst suppleret af ledelseuddannelse (eller vilje til at tage således uddannelse)
 • Rådgivningsassistentuddannelse suppleret af faglige kurser på det socialeområde (eller vilje til at tage således kurser)
 • HK uddannelse eller økonomiuddannelse suppleret af faglige kurser på socialjura området (eller vilje til at tage således kurser)
 • Ledelse erfaring på det sociale område
 • Erfaring fra arbejde ved økonomistyring på det sociale område
 • Erfaring fra administration af retsregler på det sociale område

Løn og ansættelsesforhold:
Der kan til stillingen kunne anvises personalebolig i henhold til det gældende overenskomster.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til direktør for sociale anliggender, arbejdsmarked og forebyggelse ved Qaasuitsup Kommunia Henrik Soloy, mail heso@qaasuitsup.gl

Ansøgningen bilagt kopier af eksamensbeviser, referencer og udtalelser skal være i hænde senest den 4. juli 2017.

Qaasuitsup Kommunia
HR afdeling
Postboks 1023
3952 Ilulissat
eller til denne mail: hr@qaasuitsup.gl