Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Nukissiorfiit søger faktureringsmedarbejder

Vi søger en erfaren og rutineret faktureringsmedarbejder, der kan håndtere store datamængder, til forstærkning af regnskabsafdelingen på hovedkontoret i Nuuk. Der er tale om en udfordrende stilling i en landsdækkende virksomhed med en høj teknisk faglighed og et stort samfundsansvar. Nukissiorfiit er midt i en udfordrende forretningsudvikling, hvor der skabes omkostningseffektive og bæredygtige løsninger til gavn for vores kunder. Herunder er videreudvikling og optimering af den vedvarende energiforsyning sammen med drikkevandsforsyningen centrale omdrejningspunkter med ambitiøse målsætninger og udfordrende rammebetingelser.

Regnskabsafdelingens rettidige og korrekte fakturering er en særdeles vigtig brik i Nukissiorfiits omdømme og samlede virksomhed, hvor den automatiserede fjernaflæsning af kundernes målere danner grundlag for den månedlige fakturering af energi- og vandforbruget.

Jobbet
Som faktureringsmedarbejder er dine hovedopgaver:

  • Behandling af aflæsningsresultater og fakturering
  • Samarbejde med dine kollegaer om at danne kundefaktureringen hver måned
  • Korrekt registrering af til- og afmeldinger, målerudskiftninger m.m. og vedligeholdelse af kundedata
  • Kontakt med dine administrative kollegaer på Kysten og ad hoc opgaver i regnskabsafdelingen

Har du særlige administrative forudsætninger, vil disse sandsynligvis kunne udnyttes, idet der i afdelingens udviklingsproces vil være gode muligheder for, at du kan sætte dit præg på stillingens indhold. 

Kvalifikationer
Der er flere indgange til stillingen og din succes, men udgangspunktet er, at du har solid erfaring fra arbejde med fakturering eller bogføring. Hertil lægger vi vægt på, at du har:

  • En relevant kontoruddannelse og er motiveret for at arbejde med rigtige tal til tiden
  • En struktureret arbejdsform med sans for detaljens betydning
  • Rutine som IT-bruger og besidder en god talforståelse
  • En professionel og vedholdende indstilling til opgaveløsningen, - også når du arbejder under tidspres

Hertil har du talent for at formidle viden i et resultatorienteret samarbejde med dine omgivelser.

Ansættelsesforhold og nærmere oplysninger
Du tilbydes en arbejdsplads præget af et professionelt og dynamisk arbejdsmiljø med gode muligheder for personlig og faglig udvikling gennem opgaveorienteret efteruddannelse. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til den gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den relevante faglige organisation. Der kan ikke anvises bolig til stillingen. Se www.nukissiorfiit.gl for yderligere information om Nukissiorfiit, idet nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Faktureringsleder på tlf. nr. (+299) 34 95 00.

Ansøgningsfristen er mandag den 8. september 2017

Ansøgning med CV, kopi af uddannelsesbeviser og referencer fremsendes via mail til hr@nukissiorfiit.gl eller med A-post til Nukissiorfiit, Postboks 1080, 3900 Nuuk.