Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

GENOPSLAG Nukissiorfiit søger en personalejurist

Vi søger en personalejuridisk HR-konsulent til forstærkning af HR-afdelingen på hovedkontoret i Nuuk. Der er tale om en udfordrende stilling i en landsdækkende virksomhed med en høj teknisk faglighed, idet vi er på forkant med udnyttelse den teknologiske udvikling på energiområdet. Nukissiorfiit er midt i en udfordrende forretningsudvikling, hvor der skabes omkostningseffektive og bæredygtige løsninger til gavn for vores kunder. Herunder er videreudviklingen af den vedvarende energiforsyning sammen med drikkevandsforsyningen centrale omdrejningspunkter med udfordrende rammebetingelser.

 

Medarbejderne ved Nukissiorfiit ses som virksomhedens vigtigste ressource. Med baggrund i den givne lov-givning, gældende overenskomster og virksomhedens personalepolitik forestår HR-afdelingen virksomhedens personaleadministration. Vi sætter en ære i at have orden i basis lige fra udarbejdelsen af dækkende stillingsopslag over effektive rekrutterings- og udvælgelsesforløb til udarbejdelsen af overenskomstrigtige ansættelseskontrakter til korrekt løn- og pensionsafregning samt opgaveorienteret kompetenceudvikling. Afdelingen forestår hertil opfølgning og udviklingsprojekter på HR-området samt administration af arbejdsmiljøområdet og er normeret med tre HR-konsulenter, der refererer til HR-chefen.

 

Jobbet
Som personalejuridisk HR-konsulent indgår du som juridisk ankerperson i et team af personaleadministrative specialister, som er en vigtig hjørnesten i den effektive drift og udvikling af Nukissiorfiit som offentlig virksomhed.  Dit speciale og ansvar vil bl.a. omfatte:

  • Personalejuridisk rådgivning og sagsbehandling af personalesager
  • Juridisk kvalitetssikring af ansættelsesretslige dokumenter og udarbejdelse af ansættelseskontrakter
  • At bidrage til interne procedureoptimeringer samt formidling og operationalisering af personalepolitikken
  • At forestå intern personalejuridisk kompetenceudvikling i afdelingen og i hele virksomheden

Som HR-konsulent skal du desuden kunne deltage i interne og eksterne arbejds- og projektgrupper, ligesom du i øvrigt skal kunne repræsentere Nukissiorfiit i eksterne sammenhænge. Har du særlige HR-relaterede forudsætninger vil disse sandsynligvis kunne udnyttes, idet der i virksomhedens udviklingsproces vil være gode muligheder for, at du kan sætte dit præg på stillingens indhold. 

 

Kvalifikationer

Der er mange indgange til stillingen og din succes, men det forudsættes, at du har juridisk erhvervserfaring, gerne fra den offentlige sektor. Hertil arbejder du selvstændigt og udviklingsorienteret med talent for at nå gode resultater, ligesom du er kendt for din troværdighed og rettidige omhu. Vi lægger hertil vægt på, at du:

  • Kan din personalejura og er motiveret for at optimere personaleadministrationen
  • Har en struktureret arbejdsform med sans for detaljens betydning og økonomisk forståelse
  • Bisidder gode formuleringsevner både mundtligt og skriftligt samt gode færdigheder som IT-bruger
  • Har flair for innovation i rammen af et godt forretningsoverblik

Det forudsættes, at du er uddannet cand. jur., og det er en stor fordel, hvis du har indsigt i de gældende grønlandske overenskomster og er flersproget grønlandsk/dansk.

 

Ansættelsesforhold og nærmere oplysninger

Du tilbydes en arbejdsplads præget af et professionelt og dynamisk arbejdsmiljø med gode muligheder for personlig og faglig udvikling gennem opgaveorienteret efteruddannelse. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i overensstemmelse med den gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og Danmarks Jurist- og Økonomforbund for juridiske kandidater og universitetsøkonomer m.fl. ansat i Grønlands Selvstyre og kom-munerne. Såfremt du har forudsætninger for at blive ansat som specialkonsulent, kan dette komme på tale. Der kan anvises personalebolig, der afregnes efter gældende regler, og vilkårene omfatter hertil til- og fratrædelsesrejse samt bohaveflytning. Se www.nukissiorfiit.gl for yderligere information om Nukissiorfiit, idet nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til chefjurist René Kvist på tlf. nr. (+299) 34 95 00.

 

Ansøgningsfristen er den 15. januar 2017

Ansøgning med CV, kopi af uddannelsesbeviser og referencer fremsendes via mail til hr@nukissiorfiit.gl eller med A-post til Nukissiorfiit, Postboks 1080, 3900 Nuuk.