Gå til hovedindhold
104

Dette jobopslag er udløbet

Vill du bidra till den politiska utvecklingen i Norden?

Vi söker en senior kommunikationsrådgivare till det nordiska samarbetet, med ansvar också för projektledningen av Norden i Fokus Danmark

Du anställs av Nordiska ministerrådet men arbetar också för Nordiska rådet, med målet att stödja nordiska ministrar och parlamentariker att forma samhällsutvecklingen inom områden om demokrati, hållbar utveckling, miljö, kultur, hälsa och en gränslös nordisk arbets-, forsknings- och utbildningsmarknad. Vilket eller vilka områden som blir dina beror på din bakgrund. Målgrupperna för kommunikationsarbetet finns både i Norden och internationellt, och arbetet är både strategiskt, rådgivande och operativt. Initiativkraft och samarbetsvilja är nyckeln till framgång i arbetet med att nå målen i visionen om ett gränslöst, innovativt, synligt och utåtriktat Norden.

Som projektledare för Norden i fokus har du ett specialansvar för att synliggöra de det officella nordiska samarbetets ambitioner i Danmark. Målgrupperna för Norden i Fokus är politiker, tjänstemän, samarbetsparter, organisationer, näringslivet och media. En väsentlig del av uppgiften är att fånga upp och ingå i den nationella debatten och ta del av de diskussioner som är aktuella och ge dem en nordisk vinkel.
 
Arbetsuppgifter
  • Bistå ministerrådets och rådets ledningar och fackrådgivare samt de samnordiska institutionerna i kommunikationsfrågor.
  • Förvalta och vidareutveckla kommunikationsområdet och nätverken i de nordiska länderna samt internationellt.
  • I samarbete med verksamheten ta fram kommunikationsstrategier och –planer.
  • Initiera och ansvara för kommunikationsuppdrag för att skapa synlighet och genomslagskraft för nordiskt samarbete i relevanta politiska och offentliga fora.
  • I övrigt vara en del av ett team på en modern kommunikationsavdelning.
  • Planering, marknadsföring och genomförande av arrangemang för Norden i Fokus – debatter, seminarier, mässor, utställningar och större event – som sätter det nordiska samarbetet på dagordningen.
  • Budgetuppföljning för Norden i Fokus Danmark
  • Koordinering med Norden i Fokus i de andra nordiska huvudstäderna

Kvalifikationer
Vi söker en kommunikatör med dokumenterad och flerårig erfarenhet av strategisk eller politisk kommunikation, strategisk och operativ mediehantering samt arbete i en nordisk/internationell miljö. Relevant akademisk utbildning krävs.
 
Du är professionell och kan hantera kommunikation i alla dess former. Du arbetar strategiskt, strukturerat och målinriktat i tätt samarbete med kollegor och externa samarbetsparters. Goda språkkunskaper i engelska och minst ett av ministerrådets och rådets tre arbetsspråk (danska, norska eller svenska) är ett krav.  

Ett dokumenterat brett nätverk bestående av opinionsbildare, journalister och andra centrala målgrupper är önskvärt. Tjänsten omfattar resor såväl i som utanför Norden.
 
Denna gång söker vi i första hand en rådgivare med specialkunskap om Danmark och mycket goda medie- och politiska nätverk där.

Vi erbjuder
Ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss. 

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service. 

Vi genomför anställningsintervjuer den 6-7 november och ev. den 2:a intervjun äger rum den 21 november. Vi önskar att Du tillträder din tjänst den 15.1 2018. Tjänsten kräver medborgarskap i ett av de nordiska länderna. 

Om Nordiska ministerrådet 
Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre sakansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat och har omkring 130 anställda.

För mer information se www.norden.org.
 
Mer information om tjänsten
Önskar du att veta mer om tjänsten kan du kontakta kommunikationschef  Mary Gestrin, e-mail mage@norden.org. För information om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org.
 
 


Skicka ansökan