Gå til hovedindhold
104

Dette jobopslag er udløbet

Nordiska ministerrådet söker en seniorrådgivare till politikområdet utbildning (tidsbegränsad anställning)

Nordiska ministerrådets sekretariat söker en seniorrådgivare till en tidsbegränsad anställning vid avdelningen för kunskap och välfärd där du som anställd kommer att ingå i det team, som har ansvar för politikområdet utbildning.
 
Avdelningen för kunskap och välfärd har sekretariatsansvar för det nordiska regeringssamarbetet inom följande områden: utbildning och forskning, social- och hälsa samt arbetsliv. Avdelningen har också sekretariatsansvar för koordineringen av politikområdena integration, informations- och kommunikationsteknologi, samarbetet mellan forskning och innovation samt språkpolitik.
 
Avdelningen har det överordnade ansvaret för organiseringen av arbetet vid flera av ministerrådets institutioner och samarbetsorgan och ansvarar även för övervakningen av diverse program, projekt och policyförberedande insatser.
 
Arbetet i avdelningen är organiserat i teams där alla medarbetare rapporterar till avdelningschefen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter 
Sekretariatsbetjäning
 • Förbereda minister- och ämbetsmannamöten, skriva sakframställningar samt följa upp på beslut från dessa möten.
 • Initiera, följa och utveckla det nordiska politiska samarbetet inom ditt ansvarsområde.
 • Att initiera och förbereda ärenden vid möten mellan de nordiska utbildnings- och forskningsministrarna, den nordiska ämbetsmannakommittén för utbildning och forsknings möten samt bistå i arbetet med de olika nordiska rådgivningsgrupperna inom utbildningsområdet.
Policyrådgivning- och utveckling
 • Att i enlighet med givna politiska riktlinjer medverka till att utveckla och driva verksamheten inom utbildningsområdet (förskola och skola, lärarutbildning, entreprenörskap, barn och unga, övriga tvärsektoriella satsningar och internationellt samarbete) samt medverka till uppföljningen av aktiviteter på den politiska nivån.
 • Initiera och förbereda ärenden, dels utifrån initiativ från de nordiska länderna och deras intressenter, dels utifrån den politiska utvecklingen eller det nordiska ministerrådet för utbildning och forsknings egen värdering.
 • Utveckla, driva och delta i tvärsektoriellt samarbete i politiska frågor som berör andra sektorer och ministerråd.
 • I nära samarbetet med kollegorna initiera och utveckla samarbetet inom utbildningsområdet, t.ex. kring samspelet mellan utbildningssystem, arbetsmarknad och entreprenörskap och inom frågor som inkludering och ungas avhopp från utbildning.
  Nätverks- och projektarbete
 • Löpande hålla kontakt med nyckelpersoner inom området, såsom ordförandeskapet, ämbetsmän och experter i de nordiska länderna.
 • Driva arbetet med diverse projekt och initiativ inom utbildningsområdet.
 • Delta i nationella och internationella möten och konferenser.
 • Arbeta med informations- och föredragsverksamhet samt annan kontakt med samarbetspartners och andra intressenter.
Det finns vissa möjligheter att anpassa fördelningen av arbetsuppgifter utifrån kompetensprofilen hos den som tilldelas tjänsten. I arbetet ingår en del resor, till största delen inom de nordiska länderna.
 
Kravprofil
 • Du som söker ska ha akademisk examen och minst sex års relevant arbetslivserfarenhet inom det utbildningspolitiska fältet, på nationell eller internationell nivå.
 • Du ska ha lätt för att formulera dig i tal och skrift på ett av ministerådets officiella språk (danska, norska eller svenska) samt på engelska.
 • Du ska vara medborgare i ett av de nordiska länderna.
Erfarenhet från arbete inom departement (ministerier) eller motsvarande, samt kunskap och erfarenhet från internationellt utbildningssamarbete är meriterande.
 
Din person
Arbetsuppgifterna förutsätter att du är lösningsorienterad och analytiskt lagd och att du snabbt kan sätta dig in i komplicerade och breda frågeställningar. Du ska ha en god social förmåga och ha lätt för att samarbeta med andra liksom att i ett dynamiskt team kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. Det är viktigt att du kan skapa och underhålla starka nätverk.
 
Om Nordiska ministerrådet
Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre sakansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 130 anställda.
 
För mer information se www.norden.org.
 
Mer information om tjänsten
Anställningen är en treårig tidsbegränsad anställning, som ska ersätta medarbetare som tjänstgör vid annan avdelning. För tjänsten gäller lokala anställningsvillkor motsvarande de som gäller på den danska arbetsmarknaden. Tillträde önskas snarast möjligt.
 
Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta tillförordnad avdelningschef Anders Geertsen (+45 21 71 71 06) eller seniorrådgivare Morten Friis Møller (+45 21 71 76 03), och för information om anställningsvillkor kan du kontakta hr@norden.org.
 
Sista datum för ansökan är den 19 oktober 2017.
Skicka ansökan