Gå til hovedindhold
82

Dette jobopslag er udløbet

Socialstyrelsen søger projektmedarbejder til projekt-og udviklingsafdelingen

Socialstyrelsen er en nyoprettet styrelse, der skal fokusere på at vejlede og rådgive samt udvikle nye tiltag i forhold til borgerbetjeningen. Der er brug for engagerede og dygtige medarbejdere i et miljø, hvor alle har mulighed for at bidrage med udvikling og nytænkning til organisationen. Derfor er det en fordel, hvis du er en samarbejdsorienteret person, der møder dine kollegaer med humør og interesse. Det er en fordel, hvis du er god til at formidle, såvel skriftligt som mundtligt og har en evne til at gennemskue komplicerede sammenhænge.

 

Projekt-og udviklingsafdelingen beskæftiger sig med igangsættelse og forankring af projekter i kommunerne rettet mod socialt udsatte familier, børn og unge. Projekt-og udviklingsafdelingen har til opgave at definere, hvordan projekter går fra implementering til drift og er tilsynsførende med, at de ansvarlige aktører drifter projekterne efter hensigten. 

 

På nuværende tidspunkt varetager projektafdelingen følgende projekter:

-   Udarbejdelse af uddannelsesstrategien og indsatser på det sociale område

-   MANU (Socialfaglig del)

-   Overgrebspakken 

-   Voldspakken 

 

Derudover bidrager afdelingen til Socialstyrelsens fællesopgaver i forhold til at støtte med kompetenceudvikling, uddannelse og kursusvirksomhed. 

 

I Socialstyrelsen bestræber vi os på at opbygge en kultur, hvor alle medarbejdere bidrager med udvikling og nytænkning til organisationen. 

 

Tiltrædelsesdato er den 1. marts 2018 eller efter aftale.

 

Om stillingen

Som projektmedarbejder i projekt-og udviklingsafdelingen vil dine daglige opgaver bl.a bestå i at:

-   Sagsbehandle og er vidensperson på prioriterede sagsområder på socialområdet 

-   deltage i løbende monitorering og evaluering af aktuelle projekter

-   forberede materialer til godkendelse hos projektleder og afdelingschef

-   planlægge, koordinere og formidle på prioriterede sagsområder 

-   udarbejde notater, oplæg, redegørelser mv.

-   deltage i arbejdsgrupper mv. internt og eksternt

 

Vi forventer, at du:

-   har en videregående uddannelse

-   teoretisk og praktisk viden om socialområdet 

-   har erfaring med projekt og udviklingsarbejde

-   gerne dobbeltsproget, men det er ingen betingelse

-   god til at arbejde selvstændigt og i samarbejde med andre

-   lyst til at arbejde i et tværfagligt miljø, hvor den enkelte bidrager til helhedsorienterede løsninger

-   udadvendt, godt humør og kvalitetsbevidst     

 

Om rejseaktivitet 
Der må forventes en vis rejseaktivitet.

 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Arbejdstiden er 40 timer

 

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte AC-fuldmægtig Majken Vith Tangkjær, 

tlf. 34 66 39 eller e-mail mavt@nanoq.gl 

 

Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på www.nanoq.gl, under Job.

 

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 17. januar 2017

 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 4.

 

Kort om Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre blev indført d. 21. juni 2009. Selvstyret består af en Centraladministration (CA), med cirka 650 ansatte fordelt på 9 departementer samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Selvstyret. 

 

CAs opgave er, at sikre Naalakkersuisoqarfiit (Landsstyreområderne) et solidt politisk beslutningsgrundlag samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. Et højt prioriteret indsatsområde er at opbygge en mere borgernær offentlig sektor, der når ud til alle vores 56.000 indbyggere.

 

Søg stillingen online