Gå til hovedindhold
135

Dette jobopslag er udløbet

Socialrådgiver til Sungiusarfik AAQA

Sungiusarfik Aaqa er en landsdækkende socialinstitution til beboere med diagnosen skizofreni.
Der er 6 afdelinger. 5 afdelinger med i alt 30 beboere og 1 værested til 15 brugere.
Socialrådgiveren på Sungiusarfik Aaqa er ansvarlig for den daglige kontakt med de anbringende kommuner.

Arbejdsopgaver:

 • Kontakt til beboernes sagsbehandlere i kommunerne, i samarbejde med afdelingslederne.
 • Ansvarlig for beboersager
 • Bestå afdelingerne med ansøgninger til kommunerne iht. gældende lovgivning om handicap og førtidspension.
 • Vejledning og rådgivning til personalet vedr. behandlingsplan, udfærdigelse af handleplaner/ugeplaner/dagsplaner, samt at være med til samtale med beboer ved implementering i samarbejde.
 • At være og forblive opdateret af relevant lovgivning inden for socialområdet samt formidling af denne i institutionen.
 • At være referent under behandlingskonferencer, handlingsplans- og visitationsmøder, og møder med kommune, Psykiatrisk hospital, i Risskov og Nuuk, samt kriminalforsorgen.
 • Administrere ind- og udskrivning af beboere

Vi forventer at du:

 • er uddannet socialrådgiver, gerne med erfaring med at arbejde med psykisk syge personer
 • har en stærk psyke.
 • er i besiddelse af humor og er tolerant overfor kolleger og beboer.
 • er indstillet på samarbejde i en tværkulturel personalegruppe.
 • er indstillet på faglig udvikling.
 • er stabil og gerne dobbeltsproget.
 • har ren straffeattest.
 • kan bidrage til et positivt arbejdsmiljø
 • er nærværende og motiverende
 • har et positivt livssyn og kan skabe gode relationer, ud fra en anerkendende tilgang.

Det forventes endvidere, at du som socialrådgiver er ansvarlig for opfølgning af personalekurser vedr. behandlingsplan, handleplaner, dagsplaner i samarbejder med ledergruppen.
Socialrådgiveren har direkte reference til forstander.

Ugentlig arbejdstid: 40 timer.

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder.

Yderligere oplysninger til stillingen kan fås ved henvendelse til forstander Maria Heilmann Nielsen, mail: maria@aaqa.gl, tlf.: +299 36 22 30 eller souschef Sussi B. Lynge, mail: suly@aaqa.gl, tlf.: +299 36 22 31.

Ansøgningsfrist er den 28. september 2017, ansættelsessamtaler umiddelbart efter.
Tiltrædelse 1. oktober 2017 eller efter aftale.

Søg stillingen online