Gå til hovedindhold
136

Dette jobopslag er udløbet

Konsulent for pædagogisk statistik og evaluering

Ved Uddannelsesstyrelsen, Grønlands Selvstyre opslås en stilling som konsulent for pædagogisk statistik og evaluering ledig til besættelse 1. november eller efter aftale.

Konsulenten er placeret i Afdelingen for det pædagogiske område og referer til afdelingschefen for det pædagogiske område.

Konsulentens arbejdsopgaver
Vi søger en person, der kan arbejde tværgående inden for igangværende evalueringsopgaver under Uddannelsesstyrelsen. Arbejdet omfatter blandt andet indhentning, analyse og formidling af data, udvikling og vedligeholdelse af statistiske værktøjer, støtte til skoleledere og kommunikation af anvendelse af værktøjer. Desuden afholdelse af kurser og udvikling af evalueringskultur samt betjening af Departement for Uddannelse.

Vores forventninger til dig:

  • Lærer- og/eller samfundsvidenskabelig uddannelse.
  • Har et indgående kendskab til den grønlandske folkeskole og uddannelsessystemet
  • Har godt kendskab til praksis indenfor skoleledelse
  • Har erfaring med anvendelse af statistiske værktøjer
  • Har kendskab til skoleadministrationsprogrammer
  • Har gode mundtlige og skriftlige kommunikations- og formidlingsevner på grønlandsk og dansk, evt. engelsk
  • God til både teamsamarbejde og til at arbejde selvstændigt.

Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen er under klassificering.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår. Hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og IMAK.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen.
Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger kan hentes ved henvendelse til styrelseschef Simon Lennert, sile@nanoq.gl.

Ansøgning med relevante bilag fremsendes til:

Uddannelsesstyrelsen
Postbox 1610
3900 Nuuk


Ansøgning skal være Uddannelsesstyrelsen i hænde senest 18. september kl. 12.00.

Søg stillingen online