Gå til hovedindhold
136

Dette jobopslag er udløbet

Jurist til Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger

Vil du være med til at udvikle og sætte nye standarder for boligområdet samt bygge- og anlægssektoren?

Til Afdelingen for Bolig og Byggeri i Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger søger vi en erfaren jurist, gerne med interesse for og kendskab til boligsektoren samt også gerne bygge- og anlægsområdet.

Tiltrædelse den 1. november 2017 eller snarest efter aftale.

Om stillingen
Afdelingen for Bolig og Byggeri er én ud af 4 afdelinger i departementet, som varetager de departementale opgaver inden for områderne bolig, ejendomme, anlæg, indenrigsforhold og infrastruktur. Der er for tiden ca. 30 medarbejdere i departementet.

Afdelingen består af to kontorer, Boliger og Ejendomme samt Bygningsmyndigheden, hver for tiden normeret med 4 medarbejdere foruden afdelingschefen.

Boliger og Ejendomme forvalter Selvstyrets bygningsmasse og varetager foruden lovgivningen om leje af boliger blandt andet køb og salg af ejendomme samt Selvstyrets samlede forsikringer. Desuden har kontoret ansvaret for sektorplanlægning af Selvstyrets udlejningsboliger samt udarbejdelse af generel information til lejerne.

Bygningsmyndigheden varetager bygherreadministrationen af Selvstyrets boligbyggeri samt centrale opgaver og bestemmelser om opførelse, konstruktion og indretning af bygningsværker og andre anlæg. Tillige varetager Bygningsmyndigheden en række overordnede opgaver med hensyn til innovation, udvikling samt effektivisering af byggeriet.

Stillingen er delt mellem afdelingens to kontorer, og din nærmeste foresatte er kontorchefen i Boliger og Ejendomme.

Dine arbejdsopgaver
Dine væsentligste opgaver i Afdelingen for Bolig og Byggeri bliver at stå i spidsen for nye lovgivningsinitiativer tillige med den løbende ajourføring og vedligeholdelse af det samlede lovkompleks, som forvaltes i afdelingen. Dertil kommer opgaven med at yde generel vejledende bistand til såvel offentlige myndigheder som private personer og virksomheder i spørgsmål om fortolkning af lovgivningen. Andre opgaver er blandt andet:
 

 • Deltagelse i tværdepartementale arbejdsgrupper ved udarbejdelse af nye love
 • Ledelsesbetjening, herunder udarbejdelse af redegørelser til Naalakkersuisut og Inatsisartut
 • Medvirken ved udvikling og implementering af nye bygge- og boligpolitiske koncepter
 • Udarbejdelse af informations- og vejledningsmateriale
 • Besvarelse af henvendelser fra såvel private som offentlige, herunder høringer
 • Varetagelse af opgaver i Sekretariatet for Klagenævnet for Udbud
 • Diverse ad hoc opgaver indenfor departementets samlede arbejdsområde

Du vil komme til at arbejde tæt sammen med de øvrige medarbejdere i afdelingen, og du vil kunne få opgaver inden for et bredt spekter af bolig, bygge- og anlægsområdet.

Vi forventer:
at du har en uddannelsesmæssig baggrund som cand.jur., cand.merc.jur. eller tilsvarende og gerne med erfaring indenfor bolig-, bygge- og entrepriselovgivningen.

Desuden lægger vi vægt på,

 • at du har erfaring med sagsbehandling i en offentlig forvaltning og kan arbejde selvstændigt
 • at du er god til at formulere dig i skrift og tale
 • at du er god til at formulere dig i skrift og tale
 • at du kan tilpasse dig arbejdet i en politisk styret organisation
 • at du er imødekommende, og at du har gode samarbejdsevner og en diplomatisk og løsningsorienteret tilgang til opgaverne
 • at du har et godt kendskab til det grønlandske samfund

Det vil være en fordel, hvis du har et solidt kendskab til forskellige IT-værktøjer, herunder blandt andet elektronisk sags- og dokumenthåndtering (oplæring vil finde sted).

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads med fokus på innovation og nytænkning
 • Et arbejde i et departement, der er tæt på den politiske beslutningsproces
 • Et uformelt og åbent arbejdsmiljø med korte kommandoveje og engagerede kolleger
 • Spændende personlige og faglige udfordringer samt mulighed for efteruddannelse

Omgangstonen er uformel, og stemningen er præget af godt humør i en hektisk dagligdag, men også med respekt for, at arbejdsliv og familieliv skal hænge sammen.

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til kontorchef Susie Kristiansen på telefon 34 54 46 eller til sektionsingeniør Janus Køster 34 54 54 eller ved at sende mail til: box909@nanoq.gl.

Ansøgningsfristen er den 18. september 2017
Vi skal have din ansøgning senest den 18. september 2017.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 38-39.

Søg stillingen online