Gå til hovedindhold
102

Dette jobopslag er udløbet

GUX-Sisimiut søger gymnasielærere til faget Grønlandsk

Tiltrædelse snarest muligt eller efter nærmere aftale.

 

Som underviser hos os interesserer du dig for unge mennesker og deres læring. Du er parat til at indgå i et samarbejde med både ledelse, lærerkollegaer og andre uddannelser på KTI.

 

Det vigtige for os - og ikke mindst eleverne er, at du fagligt er velfunderet og har lysten og evnen til at formidle dit fag.

 

Du kan på den grønlandske undervisningsportal www.iserasuaat.gl læse og se mere om gymnasierne (GUX) i Grønland. 

 

GUX-Sisimiut
GUX-Sisimiut er en del af uddannelsesorganisationen KTI, der har til huse i både Nuuk og Sisimiut.

 

Vi arbejder på at skabe et dynamisk og aktivt læringsmiljø, der omfatter GUX, Råstofsskole, Jern og Metalskole, EUD, Sprogcenter og DTU.

 

Uddannelsesorganisationen KTI fremtræder som en moderne uddannelsesorganisation med alt nødvendigt udstyr i både laboratorier og klasselokaler.  KTI er under konstant udvikling og ekspanderer løbende med nye uddannelser og undervisningsfaciliteter i takt med samfundets behov og de unges ønsker.

 

Undervisningen er anvendelsesorienteret og præget af projekter på tværs af fagene, hvilket naturligvis stiller krav om samarbejde på tværs af fag.

 

Interkulturel kompetence og empati samt lyst til at arbejde med unge er selvsagt centrale pædagogiske nøgleord.

 

Vi sigter i mod:

  • At du er kandidatuddannet
  • At du er fleksibel og klar på at samarbejde med alle på GUX/KTI
  • At du evt. vil indgå i vores vejledning svarende til ca. 1/3 stilling

 

GUX Sisimiut går gerne i dialog om opkvalificering til rette uddannelsesniveau, hvis der på ansættelsestidspunktet skulle vise sig et behov derfor.

 

Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte rektor Poul V. B. Jensen +299 86 76 12 mobil +299 55 86 77 e-mail poje@sanilin.gl

 

Ansøgningsfristen er den 05/01 – 2018. Vi forbeholder os ret til at behandle ansøgninger løbende

 

Se også vores hjemmeside på www.kti.gl / GUX

 

Skriftlig ansøgning vedlagt relevante oplysninger kan sendes til gymnasiet@sanilin.gl

 

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.   Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig.  Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder.

 

Løn - og ansættelsesvilkår
Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation, eksempelvis AC-overenskomst med det Grønlandske Hjemmestyre.

 

Ønsker du yderligere information om Grønland, kan du læse mere på www.naalakkersuisut.gl, under rekruttering.

 

Kort om Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre blev indført d. 21. juni 2009. Selvstyret består af en Centraladministration (CA), med cirka 650 ansatte fordelt på 9 departementer samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Selvstyret.

 

CAs opgave er, at sikre Naalakkersuisoqarfiit (Landsstyreområderne) et solidt politisk beslutningsgrundlag samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. Et højt prioriteret indsatsområde er at opbygge en mere borgernær offentlig sektor, der når ud til alle vores 56.000 indbyggere.

 

Søg stillingen online