Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen søger kontorfuldmægtige

Har du lyst til at arbejde i landets øverste skattemyndighed, hvor der sker noget hele tiden og hvor vi er fælles om opgaverne??

Vi søger 2 kontorfuldmægtige til ansættelse pr. 1. august 2017 eller senere.

Stillingerne er placeret i Skattestyrelsens afdeling for Faglig Indsats og Kontrol i Kontor for Revision og Ligning.
Afdelingen dækker følgende områder: Rådgivning og vedledning af borgere og virksomheder, arbejdsgiver-kontrol, ligning og revision af selskaber og større erhvervsdrivende samt GER (Grønlands Erhvervsregister)

Kontorfuldmægtigen i Kontor for Revision og Ligning skal primært arbejde med revision og ligning af virksomheder og selskaber herunder hovedanpartshavere og -aktionærer, deltagelse i afdelingens udegående kontroller samt besvarelse af almene og specifikke skattemæssige forespørgsler.
Herudover vil kontorfuldmægtigen skulle behandle ansøgninger om eftergivelse af restskatter m.m. samt hjælpe med GER.

Kvalifikationskrav
Det forudsættes, at ansøgere har en solid teoretisk og praktisk regnskabsmæssig erfaring/baggrund. Gerne med erfaring fra jobs indenfor bogholderi mm.
Teoretisk erfaring f.eks. regnskabsuddannelse, EVU, NI2, AU eller lignende.
Du har et ønske om at arbejde i en uformel, men seriøs organisation, hvor dagligdagen til tider kan være hektisk. Du kan derfor lide at have travlt og kan sætte dig hurtigt ind i nye problemstillinger.
Du skal være i besiddelse af gode samarbejdsevner samt evnen til at formidle komplekse problemstillinger i et klart sprog såvel mundtligt som skriftligt.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejse og bohaveflytning sker i henhold til gældende aftaler/overenskomst mellem Grønlands landsstyre og din faglige organisation.

Stillingerne er placeret ved Skattestyrelsens hovedkontor i Nuuk. Der er dog også mulighed for ansættelse ved et af Skattestyrelsens kontorer i Ilulissat, Sisimiut. Maniitsoq eller Qaqortoq.

Bolig
Der kan ikke anvises personalebolig ved ansættelse i Nuuk.
Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan til stillingerne udenfor Nuuk anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.

Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Henvendelse vedrørende jobs
Du er velkommen til at indhente yderligere oplysninger om jobs ved henvendelse til kontorchef Birthe Tind-bæk, tlf. (+299) 34 59 28, e-mail btin@nanoq.gl.

Ansøgning
Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopier af eksamensbeviser mv. fremsendes:

Grønlands Selvstyre
Skattestyrelsen
Postboks 1605
3900 Nuuk


Stillingerne kan desforuden søges online via www.suli.gl.

Sidste ansøgningsfrist:
Ansøgninger skal være Skattestyrelsen i hænde senest 24. juli 2017.

Søg stillingen online