Gå til hovedindhold
102

Dette jobopslag er udløbet

Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger søger en afdelingschef

Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger søger en chef til en afdeling med et bredt ansvarsområde, der omfatter opgaver med såvel juridisk som politisk/administrativt indhold. Chefen indgår i chefgruppen i departementet.

 

Indenrigsafdelingen:
Indenrigsafdelingens hovedområder omfatter overordnet tilsyn med kommunernes styrelsesforhold.

 

Hovedområderne omfatter bl.a. følgende:

 • legalitetstilsyn med kommunerne
 • styrelsesforhold i kommuner og bygder
 • sekretariatsfunktionen for de grønlandske kommuners tilsynsråd
 • valg til Inatsisartut og borgerråd
 • sekretariatsfunktionen for Valgnævn og Valgbarhedsnævn
 • sekretariatsfunktionen for Den Politiske Koordinationsgruppe (Naalakkersuisut, borgmestrene og KANUKOKA)
 • lovgivning om valg til Inatsisartut, kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer og valg til borgerråd
 • ledelse af lovsamarbejdet mellem Selvstyret og kommunerne
 • lovgivning om tinglysning og ekspropriation

 

Afdelingen har nær kontakt til de andre departementer og kommunerne og deltager i en række tværfaglige møder.

 

Afdelingen er pt. normeret med 6 stillinger.

 

Kvalifikationer:
Du har en videregående uddannelse og flerårig administrativ erfaring fra ansættelse i det offentlige.

 

Desuden forventer vi, at du:

 • har ledelseserfaring og gode lederegenskaber
 • har erfaring med og forståelse for politiske beslutningsprocesser
 • har lyst til at arbejde i en politisk organisation der ofte har offentlighedens interesse
 • har gode kommunikations- og formuleringsevner
 • har analytisk sans og overblik
 • er god til samarbejde på alle niveauer

 

Juridisk og/eller økonomisk baggrund er en fordel.

 

En dobbeltsproget (grønlandsk/dansk) ansøger, der opfylder kvalifikationskravene til stillingen, vil blive foretrukket.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR 38.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, men i det tilfælde hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

 

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

 

Bolig:
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Yderligere oplysninger:
Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes hos afdelingschef Martha Abelsen, tlf. 34 51 11, e-mail: maab@nanoq.gl eller hos kontorchef Marianne Petersen, tlf. 34 51 37, e-mail: maj@nanoq.gl

 

Ansøgning:
Ansøgningsfrist: 28. december 2017.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende.

Tiltrædelse: 1. februar 2018, eller efter aftale.

 

Søg stillingen online