Gå til hovedindhold
136

Dette jobopslag er udløbet

Bispeembedet søger Overassistent til forkontor

En stilling som overassistent (forkontor) ved bispeembedet i Nuuk under Grønlands Selvstyre er ledig og ønskes besat hurtigst muligt, senest den 01. november 2017.

Bispeembedet varetager både kirkelige og administrative funktioner for Kalaallit Nunaanni Ilagiit (Kirken i Grønland). Bispeembedet er styrelsesmyndighed for folkekirken, 3 provstier, 17 præstegæld, ca. 250 medarbejdere og små 200 valgte menighedsrepræsentanter.

Biskoppen er øverste chef for enheden, og personalet består foruden denne af en stiftskontorchef, en uddannelsesansvarlig, en sagsbehandlende kontorfuldmægtig og den heri opslåede overassistent på forkontoret.

Arbejdsopgaverne  for overassistenten  på forkontoret består bl.a. i:

 • Arkivering
 • Journalisering i samarbejde med den sagsbehandlende kontorfuldmægtig
 • Sproglig kvalitetssikring (grønlandsk/dansk) for udgående skrivelser
 • Lettere oversættelsesopgaver
 • Sekretærfunktion for biskoppen
 • Praktik ifm. diverse tjenesterejser (bestilling af billetter m.v. til kursister)
 • Ansvarlig for vedligeholdelse og ajourføring af diverse databaser, bibliotek og varelager
 • Ansvarlig for kontorets åbningstider, central telefonbetjening
 • Øvrigt administrativt arbejde

Stillingen ønskes besat af en person med kendskab til og interesse for kirkelige og menighedsrelaterede emner.

Ellers ser din profil således ud:

 • Vant med hurtige arbejdsmiljøer og travlhed
 • Du er selvstændig, effektiv og pligtopfyldende til fingerspidserne
 • Du er lærenem
 • Du har få sygedage fra tidligere arbejde
 • Du har en udpræget ordenssans
 • Du har gode teoretiske kundskaber! (handelsuddannet, TNI, NI 1 eller lignende)
 • Du er fuldt dobbeltsproget (grønlandsk/dansk) i både skrift og tale

Løn og ansættelsesforhold, herunder ret til bohaveflytning og til- og fratrædelsesrejser, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der er til stillingen ikke knyttet tjenestebolig.

Ansættelses sker på prøve i henhold til Funktionærlovens regler herom.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til bispekontoret, tlf. 32 11 34, stiftskontorchefen.

Ansøgninger med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af eksamensbeviser m.v. fremsendes til: Bispekontoret, Postboks 90, 3900 Nuuk, eller biskop@ilagiit.gl senest den 25. september 2017.

Søg stillingen online