Gå til hovedindhold
128

Dette jobopslag er udløbet

Teknikimik Ilinniarfik, KTI søger kontorfuldmægtig på Råstofskolen

Ved Teknikimik Ilinniarfik i Sisimiut er en stilling som afdelingssekretær ( kontorfuldmægtig) til Råstofskolen ledig til besættelse pr. 01. juli 2017 eller efter nærmere aftale.

Teknikimik Ilinniarfik består af EUD (Jern og Metal) i Nuuk samt EUD (Bygge og Anlæg), Råstofskolen og Gymnasiet (GUX) og sprogkurser i Sisimiut. Skolen i Sisimiut er endvidere hjemsted for en ingeniøruddannelse, som drives i DTU-regi (Artek). Herudover har skolen ansvaret for driften af ca. 360 kollegieboliger, som er beliggende i Sisimiut. Og uddannelsesområderne driver også omkring 90 kurser om året. Råstofskolen er en forholdsvis ny institution i Grønland, der har til opgave at udbyde erhvervsuddannelser og kurser inden for mineral- olie og entreprenørområdet på internationalt niveau.

Primære arbejdsopgaver:

 • Mødetid 07.45 – 15:45 mandag til fredag
 • Budgetopfølgning af drift og Time/Sag, PKU samt AMA ( økonomi ved kursusafholdelse)
 • Deltage i afdelingens daglige drift og planlægning
 • Styre lærlinge- og kursusregistrering, fraværsregistrering, planlægning af rejser m.m.
 • Fungere som sekretær ved områderelevante møder, samlinger o.l.
 • Forestå sager, registreringer og sags arkivering i samarbejde med inspektør
 • Medvirkning ved evt. oplæring af STI/TNI-HK elever.
 • Sagsbehandling/administrering af Mit Perspektiv (Råstofområdet)
 • Sagsbehandling/administrering af lærlinge
 • Ajourføring af uddannelses institutionens hjemmeside vedr. Råstofområdet
 • Opfølgning og afstemning af indtægtsdækkende virksomhed (Time/Sager, PKU & AMA
 • Support til andre afdelingssekretærer ifm. elev og kursus administration
 • Div. ad hoc opgaver for uddannelseschef og inspektør

Vi forventer, at du:

 • Har erfaring fra lignede stilling
 • Har en HK-uddannelse eller tilsvarende, med særlig vægt på økonomi og regnskab
 • Arbejder selvstændigt og besidder gode samarbejdsevner
 • Arbejder struktureret med opgaver
 • Er god til Excel regneark og gerne kendskab til XAL regnskabssystem (oplæring vil dog finde sted)
 • Er tresproget, grønlandsk, dansk og engelsk

Vi tilbyder:

 • Et spændende og udfordrende job med mulighed for selv at præge jobindholdet
 • En skole i rivende udvikling
 • Dygtige og fagligt kvalificerede kolleger og medarbejdere.

Arbejdstiden er 40 timer om ugen.

Ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv.
Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der sker indkvartering vakant, for hvilket der sker beskatning. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger
Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til Uddannelseschef Hans Hinrichsen, telefon +299 53 29 88 eller e-mail hahi@sanilin.gl.

Ansøgningsfrist er den 28. juni 2017.
Vi forbeholder os ret til at behandle ansøgningerne løbende.

Ansøgning
Ansøgning skal indeholde CV, uddannelsesdokumenter samt andre relevante bilag. Skriftlig ansøgning med relevante oplysninger sendes til si@sanilin.gl.

Se vores hjemmeside: www.kti.gl
Se også byens hjemmeside: www.qeqqata.gl
Til ansøgere der bor udenfor Grønland og ønsker yderligere information om Grønland se www.naalakkersuit.gl.

Søg stillingen online