Gå til hovedindhold
102

Dette jobopslag er udløbet

Forsorgsfuldmægtig til Kriminalforsorgen i Sisimiut

Kriminalforsorgen i Grønland tilbyder en spændende stilling som forsorgsfuldmægtig i Sisimiut. Arbejdet er afvekslende, udfordrende og udviklende. Du vil indgå i et team på i alt 13 forsorgsmedarbejdere ansat i hele landet. Arbejdet er meget selvstændigt, med langdistanceledelse fra Nuuk. I Sisimiut vil du få en kollega, der til dagligt sidder med tilsynsklienter. Din nærmeste leder er Chefen for Resocialisering med base i Nuuk.

Konkrete ansvarsområder
Som forsorgsfuldmægtig i anstalten vil dine daglige opgaver blandt andet være konkret sagsbehandling af de indsattes sager, tilrettelæggelse af prøveløsladelser, løbende samtaler med de indsatte og vejledning af anstaltsbetjentene i procedurer og rutiner vedrørende sagsbehandling. Derudover er det en væsentlig opgave, at holde kontakt til eksterne samarbejdspartnere, såsom kommuner, sundhedsvæsen, selvstyre og lignende. Du forventes at bidrage til udvikling af sagsbehandlingsområdet i tæt samarbejde med Kriminalforsorgen i Frihed.

 

Vores forventninger
Du har erfaring med sagsbehandling og er gerne uddannet socialrådgiver eller lignende. Du er god til at danne dig et overblik og har gode evner for at systematisere og planlægge opgaver. Du synes det er spændende at motivere andre mennesker. Du kan lide at have mange opgaver og kan se muligheder og potentialer hos alle. Du er rolig og rummelig over for andre mennesker. Du taler både dansk og grønlandsk.

                                

Hvem er vi
Anstalten for Domfældte i Sisimiut har plads til 29 indsatte. Disse er både domfældte, tilbageholdte og forvaringsdømte. Kriminalforsorgen som helhed har 120 fastansatte, fordelt i Sisimiut, Nuuk, Tasiilaq, Qaqortoq, Aasiaat, Maniitsoq og Ilulissat. Dertil kommer cirka 50 personer, der er ansat til specifikke tilsynsopgaver på timeløn. Kriminalforsorgen har to hovedopgaver. Vi skal sørge for den nødvendige kontrol og sikkerhed omkring fuldbyrdelse af domme og støtte og motivere de borgere vi er i kontakt med til at leve en kriminalitetsfri tilværelse. Kriminalforsorgen er også en uddannelsesplads, da vi uddanner anstaltsbetjente.

 

Løn og ansættelsesvilkår
Du ansættes på individuel kontrakt med en grundløn svarende til lønramme 26, skalatrin 38 for statens tjenestemænd i Grønland. Dertil kommer et ikke-pensionsgivende tillæg på 11.030 kr. i årligt grundbeløb (1. april 1991-niveau). Den samlede løn er ca. 24.200 kr. pr. måned ekskl. pension. Der ydes herudover et pensionsbidrag på 6,24 % af grundlønnen.

Den gennemsnitlige arbejdstid er på 40 timer om ugen.

Ansættelsesstedet er Anstalten for domfældte i Sisimiut. Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen i Grønland.

Der er feriefrirejse tilknyttet dig og din familie hvert andet år. Der kan anvises umøbleret bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

 

Hvis du er interesseret i at vide mere om jobbet er du velkommen til at kontakte Chefen for Resocialisering, Trine Chemnitz på telefon 34 75 09 eller pr. mail på tc@kriminalforsorgen.gl.  

Ansøgningsfristen er 23.februar 2018 med tiltrædelse snarest.  Ansøgningen bilagt dokumentation for uddannelse samt CV sendes til tc@Kriminalforsorgen.gl.