Gå til hovedindhold
128

Dette jobopslag er udløbet

Stabschef for Forvaltning for Børn, Familie og Skole / Job. nr. 579/16

Forvaltningen for Børn, Familie og Skole søger en faglig stærk stabschef med tæft for økonomi, udvikling og kendskab til arbejdet i en politisk styret organisation med ansættelse pr. 01. februar 2017 eller efter nærmere aftale. Forvaltningen, der med udgangspunkt i kommunens værdier om respekt, ansvar og udvikling løser opgaver indenfor Skole- og dagtilbud, Fritidsområdet, Misi (rådgivningsstab PPR) og Børn- og familieområdet.

Vores nye stabschef skal stå i spidsen for administrationsstaben med 11 ansatte, der har til formål at servicere det politiske udvalg, borgere og understøtte forvaltningens øvrige chefgruppe og direktør. Staben består af en sekretariatsfunktion, forvaltningens fælles administrativ enhed, og visitationsenhed.  Staben har en afgørende central funktion ved budgetlægninger, budgetopfølgninger og regnskabsafslutning.

Stabschefen fungerer, i tæt samspil med direktøren, som bindeled mellem den politiske ledelse og resten af forvaltningen og spiller en central rolle i udviklingen og styringen af forvaltningens aktiviteter og økonomi.
 
Den rette ansøger skal have erfaring med arbejde i politisk styret organisation og meget gerne med kommunal erfaring. Har en positiv menneskesyn, gode samarbejdsevner og tillidsvækkende. Har en relevant samfundsøkonomisk eller forvaltningsmæssig uddannelse gerne kombineret med relevant erfaring.

Som stabschef skal du:

 • indgå i et tæt samarbejde primært med direktøren og forvaltningens fagchefer, sekundært med de andre ledere i forvaltningen samt vores afdelinger i Paamiut og Tasilaq
 • kunne stå i spidsen for forvaltningens økonomiske processer ved udarbejdelse af budget, budgetopfølgning samt optimering af ressourcer
 • kunne sikre høj kvalitet i serviceringen af det politiske udvalg
 • i samarbejde med direktøren kunne arbejde med de andre forvaltninger i kommunen samt med de relevante politiske udvalg
 • kunne medvirke i en løbende forandringsproces i forhold til både din egen enhed og til forvaltningen som sådan, således at ressourcerne altid anvendes mest hensigtsmæssigt
 • evne at samarbejde med mange mennesker på samme tid og kunne sætte dig ind i de meget forskellige arbejdsområder som forvaltningen dækker
 • Gennem den daglige personaleledelse agerer som en inspirerende sparringspartner for medarbejderne og bidrager til faglig udvikling.
 • At have et overblik og struktur

Kvalifikationer/baggrund:

 • Har en relevant akademisk uddannelse. Andet kan dog i særlige tilfælde komme på tale.
 • Lederuddannelse og udpræget ledelseserfaring og gerne fra et politisk styret organisation
 • Stor rutine i skriftlig sagsfremstilling
 • Har en stærk faglighed, både skriftligt, sprogligt og mundtligt og gerne dobbeltsproget
 • Godt kendskab til økonomisk styring.
 • Ansvarsbevidst, skaber struktur og har overblik

Vi tilbyder:

 • Et udfordrende job med et stort selvstændigt ansvar og mulighed for selv at satte sit præg på en organisation i udvikling og forandring. Vi bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest.
Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget en tilfredsstillende børneattest fra Rigspolitiet.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffeattest fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl
Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med job nr. 579/16, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 17. januar 2017
Tiltrædelse: 1. februar 2017 eller efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Helene Broberg Berthelsen
Telefon: +299 36 73 01
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning