Gå til hovedindhold
135

Dette jobopslag er udløbet

Nuussuup Atuarfia søger en viceskoleinspektør / Job. nr. 538/17 Genopslag

Nuussuup Atuarfia i Kommuneqarfik Sermersooq søger en viceskoleinspektør

I Kommuneqarfik Sermersooq er en stilling som viceskoleinspektør  på Nuussuup Atuarfia ledig til besættelse pr. 1. september 2017 eller efter nærmere aftale.

Nuussuup Atuarfia er en velfungerende og visionær skole med 350 elever, 52 lærere, kontorpersonale, pedeller. Skolen er opdelt i 3 trin, med hver sin trinleder. I Nuussuup Atuarfia vægter vi fagligheden og kvaliteten i al undervisning, kreativitet samt gode arbejdsrelationer.

Arbejdsområderne som viceskoleinspektør vil primært være følgende: skemalægning, vikarskemalægning, vikarlønindberetning, budgetarbejde, skoleintra, ugeplaner, semesterplaner, semester evalueringer, trintest, kontakt til elevråd, børnemøder, terminsprøver, skriftlige prøver samt mundtlige prøver, lejrskole, indkøb af undervisningsmaterialer, pedel og rengøring samt skolens budget i tæt samarbejde med skolens leder m.m.

 Vi ønsker en viceskoleinspektør, der:

 • er målrettet og arbejder med relationer
 • er med til at udvikle fælles ansvarsfølelse for alle elever og forældre
 • vil være med til at skabe tydelighed i opgavefordeling mellem forskellige aktører
 • er visionær og handlingsorienteret
 • Interesseret i at arbejde med teams
 • Vil være med til planlægning af fleksibel undervisning
 • Indstillet på at påtage sig selvstændigt ledelsesansvar inden for både administrativ ledelse, pædagogisk ledelse og personaleledelse
 • Vil medvirke til at udvikle en selvstyrende og trinopdelt skole både pædagogisk og organisatorisk
 • Være åben og loyal og god til at skabe relationer imellem elever, lærere og forældre
 • Fortrolig med folkeskolens lov-, regel og aftalegrundlag
 • Rutineret i brugen af de almindeligste Officeprogrammer
 • Bruger af programmerne TRIO og TEA Tabulex eller har kendskab til
 • God til at styre, indkøbe, fordele og organisere bøger og undervisningsmaterialer
 • Gerne dobbeltsproget (grønlandsk/dansk) 
 • Bruger af Skoleintra

Løn og ansættelsesvilkår:
Ansættelsen sker som tjenestemand i henhold til landstingslov nr. 5 af 14.maj 1990 om Grønlands Hjemmestyre og kommunernes tjenstemænd i Grønland og i overenstemmelse med de gældende aftaler indgået mellem Grønlands Hjemmestyre og IMAK (Centralorga-nisationen for lærere i folkeskolen i Grønland) eller som overenskomstansat efter overenskomst mellem Grønlands Hjemmestyre og IMAK.

Bemærk: Der kan kun ske ansættelse som tjenestemand, hvis du i forvejen er tjenestemandsansat.

Interesserede kan evt. se overenskomsten på følgende hjemmeside: www.kanukoka.gl under emnet: "Personale og løn".

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 538/17med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde  senest torsdag,  den 31. august 2017.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning, uddannelsespapirer og CV.

 

Ansøgningsfrist: 29. september 2017
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Skoleinspektør Janne Kleist Lyberth
Telefon: +299 366400
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning