Gå til hovedindhold
135

Dette jobopslag er udløbet

Hjemmehjælpen i Paamiut søger en koordinerende hjemmehjælper Jobnr. 267/17

Efter sammenlægning af Plejehjem og Hjemmehjælp i Paamiut søger vi en koordinerende hjemmehjælper.
Spændende udviklingsmuligheder som koordinerende hjemmehjælper.
Vi arbejder for tiden intensivt med at få skabt mere nærvær og mindre fravær, så du skal turde italesætte målene for denne proces.

Kommunen har i år vedtaget en ny sektorplan for ældreområdet, der består af 9 indsatsområder. Der arbejdes lige nu med at planlægge implementering af diverse tiltag, og du skal forvente at du vil blive involveret i forskellige arbejdsgrupper, hvor du skal være med til at implementerer et af de forskellige indsatsområder. 

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:

 • Behandle henvendelser om hjemmehjælp, tage ud til borgerne, og evt. lave en henvisning til visitationsenheden
 • Igangsætte visiterede hjemmehjælpsydelser
 • Bestilling og administration af sygeplejeartikler
 • Introduktion og oplæring af nye hjemmehjælper
 • Undervisning, supervision, udvikling af hjemmehjælper samt elever
 • Personlig pleje og omsorg
 • Almindelig rengøring, tøjvask og anden praktisk hjælp
 • Medvirke til at skabe tillid og tryghed gennem dialog og samtale
 • Arbejde med at styrke borgers funktionsniveau og ressourcer
 • Tværfagligt samarbejde omkring den enkelte borgers behov og rehabilitering

Ansvarsområde

 • Dit ansvarsområde, servicering af omkring 31 borgere der er visiteret til hjemmehjælp i Paamiut.
 • Koordinerer og uddelegerer dages hjemmehjælpsopgaver, hvor du selv deltager som hjemmehjælper.
 • Sørge for kvalitetsstandarder overholdes i hjemmehjælpen, samt løbende vurderinger af det visiterede ydelser
 • Deltager i tværfaglige møder i de respektive samarbejdspartnere.

Vore forventninger til dig

 • Selvstædig, hvor du selv kan tilrettelægge daglig arbejdsopgaver, samtidig er du en del af hjemmehjælpsteamet, hvor du har en koordinerende funktion, opsøgende i forhold til det gældende retningslinjer.
 • Du skal kunne lide en travl arbejdsdag, tilsat ”rådighedsvagten”
 • Har en relevant sundhedsfaglig uddannelse og har solidt kendskab til primærsektor
 • Kørekort men igen betingelse
 • Erfaring med arbejdet i en politisk styret organisation, hvor der er konstante forandringer og stilles krav til organisationen.
 • Du er synlig og faglig, der kan lide at omgås andre mennesker og have en åben, involverende og anerkendende tilgang i relation til kollegaer, samarbejdspartnere, borgere og til deres pårørende.
 • Lyst og interesse for ældreområdet
 • God til kommunikation, både mundtligt og skriftligt
 • Ansvarsbevidst
 • Kan deltage i alle aktiviteter
 • Fleksibilitet og godt humør
 • Være med til at skabe et godt miljø for bruger og et godt kollegialt samarbejdet

Vi tilbyder:
En arbejdsplads hvor udvikling medansvar og medindflydelse prioriteres højt.
Arbejdstiden er 40 timer ugentlig, mandag til fredag kl. 7.30 til 15.30.

Har du yderligere spørgsmål til stillingen, kontakt da venligst mellem 9-10 eller mellem 13-14 fungerende hjemmehjælpsleder i Paamiut: Pia Larsen tlf. 367621

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffeattest fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og SIK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med job nr. 267/17, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Ansøgningsfrist: 26. maj 2017
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Paamiut
Yderligere oplysninger fås hos: Peter Mattaaq
Telefon: +299 36 61 66
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning