Gå til hovedindhold
105

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag Souschef til Ungaavaraq / Job nr. 608/17

Vuggestuen har plads til 48 børn opdelt i 4 stuer. Der er 15 ansatte inklusive leder. Normeringen består af 5 pædagoger, 4 barne- og socialhjælpere, 5 medhjælpere og en køkkenassistent.

Vuggestuen blev taget i brug den 1. november 2010.  Daginstitutionen varetager tidlig indsats i henhold til gældende børne- og familiepolitik i kommunen.

Vuggestuen har åbent mellem kl. 07.00 - 17.00 og ligger på radiofjeldet i Nuuk by med en fantastisk udsigt.

Det er vigtigt for os, at institutionen udvikles sundt og udviklende for alle daginstitutionens brugere. Derfor har arbejdsmiljø høj prioritet i daginstitutionen.

I Ungaavaraq arbejder vi ud fra følgende værdier:

 • Accepterende pædagogik

 • Lov nr. 16 af den 3. december 2012, ligesom vi følger pædagogiske principper

 • Gensidig respekt blandt personale hvor vi finder dialog vigtig

Vi forventer at du:

 • Er uddannet pædagog

 • Åbenhed, at du er kreativ og initiativrig

 • Du skal kunne varetage ledelsesmæssige opgaver og skal kunne arbejde nært sammen med leder

 • Tør tage initiativ

 • Har overblik

 • Vil samarbejde på tværs i hus

 • Vil deltage, i det administrative

 • Kan overtage lederes ansvar, ved dennes fraværd.

 • Du skal kunne arbejde effektivt med barnet i centrum og skal kunne være med til at udvikle

 • Du er imødekommende og åben i forhold til børn, kolleger, bruger og eksterne samarbejdspartnere

 • Du er i stand til at instruere og rådgive personalet i forhold til pædagogiske redskaber

 • Du er dobbeltsproget grønlandsk/dansk

Vi tilbyder:

 • Spændende, interessant arbejdsplads som udvikler sig konstant

 • Gode kolleger

 • Glade børn og forældre

 • Udfordrende og udviklende pædagogiske opgaver

 • Forsøg og udvikling af de 7 pædagogiske principper i forhold børn og personale

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold vil være i henhold til gældende NPK overenskomst for pædagoger i Grønland ansat i daginstitutioner og døgninstitutioner, eller en anden forhandlingsberettiget partner.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl   

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 608/17, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Ansøgningsfrist:

31. oktober 2017

Tiltrædelse:

Efter aftale

Arbejdstid:

Heltid

Arbejdssted:

Nuuk

Yderligere oplysninger fås hos:

Leder Martha Zeeb
Telefon: +299 36 69 30

Hjemmeside:

http://www.sermersooq.gl

Send ansøgning