Gå til hovedindhold
135

Dette jobopslag er udløbet

Barselsvikarstilling - AC-konsulent for Staben Job nr. 506/17

Barselsvikarstilling - AC-konsulent i Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked.

Forvaltningen, der med udgangspunkt i kommunens værdier om respekt, ansvar og udvikling løser opgaver indenfor arbejdsmarked, socialpsykiatri og handicap, omsorgsservice, ældreområdet og myndighedsområdet søger en AC-konsulent med tiltrædelse snarest muligt.

Vi søger en engageret og dygtig AC-konsulent, der brænder for at levere løsninger af høj kvalitet og som trives i en politisk styret organisation, hvor udfordringer og opgaver veksler konstant. Som AC-konsulent i Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarkeds stab, skal du trives med at arbejde i spændingsfeltet mellem det politiske niveau og der, hvor politiske visioner, ideer og ønsker skal omsættes til konkret handling til gavn for borgere i Kommuneqarfik Sermersooq.

Om stillingen
I forvaltningens stab arbejder AC-konsulenterne fortrinsvist med politisk sagsbehandling, myndighedsopgaver, analyseopgaver samt projektopgaver inden for arbejdsmarkeds- og  socialområdet. I disse stillinger er der behov for alsidige medarbejdere, der kan arbejde med et bredt spektre af opgaver inden for stabens ansvarsområder og som besidder stærke analytiske og kommunikative kompetencer – skriftlige såvel som mundtlige.

AC-konsulenterne skal blandt andet være behjælpelige med udarbejdelse af sagsfremstillinger, høringssvar, sektorplaner samt gennemførelse af politiske workshops og temadage m.m. på tværs af forvaltningens fagområder.

Vi stiller ikke krav til mange års erfaring fra lignende stillinger, men til gengæld skal du besidde stærke analytiske og kommunikative kompetencer, som du formår at kunne bringe i spil, når du understøtter chefgruppen i deres opgaveløsning i kraft af din rolle som konsulent og sagsbehandler. For at være succesfuld i dit job og tilføre staben og den øvrige forvaltningen værdi, skal du blandt andet kunne identificere, konkretisere og beskrive en given problemstilling indenfor områder du ikke nødvendigvis pt. besidder spidskompetencer indenfor for, samt skal du kunne understøtte opgaveløsningen via en procesorienteret tilgang.

Hvilke opgaver vil du komme til at varetage?

 • medvirke til at sikre en tæt koordinering mellem det politiske og det administrative niveau,
 • sagsbehandle og kvalitetssikre sagsfremstillinger m.v. til Udvalget for Velfærd og Arbejdsmarked,
 • udarbejde diverse analyser inden for forvaltningens ansvarsområder,
 • bidrage til planlægningen og gennemførelsen af diverse workshops og temadage for blandt andet vores lokalpolitikkere,
 • medvirke til udarbejdelsen af høringssvar,
 • igangsætte, gennemføre og generelt være tovholder på konkrete projekter, oftest udviklingsprægede
 • Alt efter din profil og sammensætningen af det øvrige AC-konsulentteam kan din opgaveløsning få en vægtning mod et af forvaltningens ansvarsområder (f.eks. arbejdsmarkedsområdet) og/eller en supporterende funktion (f.eks. økonomistyrring eller opgaver omkring tilvejebringelse af ledelsesinformation).
 • diverse ad hoc-opgaver.

Kan du sige ja til nedenstående, modtager vi meget gerne en ansøgning fra dig:

 • Jeg tør og ønsker at vidensdeling og blive fagligt udfordret af mine ledere og kollegaer
 • Jeg tør sige fra, når jeg når mine faglige grænser
 • Jeg har en positiv og åben tilgang til mine omgivelser
 • Jeg er struktureret, effektiv og robust
 • Jeg er analytisk – og kan omsætte denne egenskab i den administrative opgaveløsning
 • Jeg er rigtig god til – og kan lide – at formulere mig skriftligt
 • Jeg kan lide at arbejde selvstændigt og tager 100 % ansvar for mine opgaver
 • Jeg er fleksibel med arbejdstider, arbejdsopgaver og tidsfrister
 • Jeg har en kandidatgrad

Skal du besidde en akademisk uddannelse på kandidatniveau?
Ja det skal du, da vores erfaring siger os, at kompleksiteten i opgaveløsningen kræver en uddannelse på dette niveau. Det er dog ikke afgørende, hvilken kandidat uddannelse du besidder.

Er erfaring fra en grønlandsk eller dansk kommune en fordel?
Erfaring med det kommunale område kan være en fordel. Men for os er det langt vigtigere, at du har den rette indstilling, har lyst til at arbejde hos os og er engageret.

Skal du være fra Grønland/have kendskab til Grønland?
Det er en fordel hvis du kender til Grønland, herunder hvis du er dobbeltsproget (dansk/grønlandsk), men ikke en forudsætning. Samt er det en fordel hvis du har gode forudsætninger for at arbejde i en flerkulturel kontekst.

Vi tilbyder:
Med stillingen kan vi tilbyde en attraktiv og udfordrende dagligdag samt dygtige og engagerede kollegaer med en god og uformel omgangstone. Stabens normering består pt. af stabschefen, 4 AC-konsulenter, 7 kontorfuldmægtige/controllere samt 1 sekretær. Arbejdstrivsel prioriteres højt. Du får masser af indsigt i en politisk styret organisation og er tæt på ledelsesniveauet (primært stabschefen og direktøren), og du vil være placeret midt i en strategiproces med mulighed for indflydelse og sparring.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og relevant forhandlingsberettiget organisation.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffeattest fra Politiet.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der er ikke bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med jobnr. 506/17 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning, uddannelsespapirer, CV m.m.

Ansøgningsfrist: 14-09-2017
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Stabschef Jesper G. Labansen
Telefon: +299 367172
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning