Gå til hovedindhold
132

Dette jobopslag er udløbet

359/17 Kangillinnguit Atuarfiat søger 1 lærer

Kommuneqarfik Sermersooq har brug for 1 lærer der kan undervise i sprogfagene; dansk, og engelsk, tysk, samt fagene matematik, naturfag, fysik/kemi, religion/filosofi til Kangillinnguit Atuarfiat i Nuuk.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har lyst til at søge nye udfordringer som lærer på Kangillinnguit Atuarfiat i Kommuneqarfik Sermersooq.

Vi forventer at du:

Er seminarieuddannet lærer, eller tilsvarende.

Er positiv, engageret, igangsættende og vil indgå i et positivt samarbejde med elever, forældre, kollegaer og ledelse.

Kan se muligheder frem for begrænsninger.

Er motiveret til at indgå i et fleksibelt-, undervisningsdifferentiering og er udviklingsorienteret skolemiljø

Kan indgå i og være med til at videreudvikle teamsamarbejdet i en opdelt skole

Vi kan tilbyde dig:

Et udviklingsorienteret skolemiljø med mulighed for personlig og faglig udvikling

En spændende stilling i et skolevæsen, hvor pædagogisk udvikling er i højsædet under den nye folkeskoleforordning og i en kommune, hvor skoleområdet har høj politisk prioritet god opbakning som ny lærer på skolen

Gode kollegaer i inspirerende teamsamarbejde

Gode muligheder for at præge og tilrettelægge opgaverne

Gode videreuddannelsesmuligheder

Børneattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest.

Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget en tilfredsstillende børneattest fra Rigspolitiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og IMAK, Centralorganisationen for lærere i folkeskolen i Grønland.

Ansatte der kommer fra en tjenestemandsansættelse, respektive overenskomstansættelse bevarer retten til denne ansættelsesform.

Prøvetid generelt.
Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med job nr. 359/17, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 23-06-2017
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Viceskoleinspektør Laila Lyberth
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning