Gå til hovedindhold
102

Dette jobopslag er udløbet

Kommune Kujalleq søger vicedirektør

 

Til ansættelse pr. 1. februar eller efter nærmere aftale.

 

Tjenestestedet er for tiden Qaqortoq.

 

Vicedirektøren udgør sammen med borgmesteren og den administrerende direktør kommunens direktion, som er det øverste ledelsesniveau i kommunen. Der henvises til stillingsbeskrivelse samt organisationsdiagram, der sammen med stillingsopslaget kan hentes på nedenstående links.

Vicedirektøren er stedfortræder for den administrerende direktør.

 

Kommunen ser gerne at vicedirektøren har mangeårig ledelseserfaring, og at vicedirektøren er i stand til både at lede og uddelegere, samt samarbejde på tværs. Herudover ønskes indgående kendskab til offentlig økonomi og økonomistyring, den offentlige forvaltning og lovgivningen herfor.

 

Det bemærkes at dobbeltsprogethed (grønlandsk dansk) er en kvalifikation, men ingen betingelse.

 

Funktion:

  • En del af direktionen i fællesskab med borgmesteren og administrerende direktør
  • Varetager daglig ledelse af kommunens forvaltninger i fællesskab med administrerende direktør
  • Indgår i ledelsesteam i fællesskab med administrerende direktør og ledere af forvaltningerne
  • Varetager den overordnede styring af kommunens økonomi
  • Har, sammen med administrerende direktør, ansvaret for ledelsen af borgmesterkontorets stabsfunktioner
  • Ansvarlig for at gældende lovgivning overholdes samt at kommunalbestyrelsens beslutninger føres ud i livet
  • Stabsopgaverne fordeles mellem den administrerende direktør og vicedirektør i henhold til en konkret kompetenceplan
  • Kompetenceplanen udarbejdes på ny, såfremt stillingen genbesættes, således at den konstant tager udgangspunkt i den enkeltes kvalifikationer
  • Der henvises desuden til vedhæftede organisationsdiagram

 

Stillingen er en overenskomststilling efter den relevante chef-overenskomst.

 

Der kan stilles en passende personalebolig til rådighed mod betaling af husleje efter de regler, som gælder for personaleboliger i det offentlige.

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til fg. Kommunaldirektør Kenneth Høegh, tlf. 70 41 00 e-mail keho@kujalleq.gl eller fg. Økonomidirektør Kim Dahl, tlf. 70 41 00 e-mail kida@kujalleq.gl

 

Ansøgning skal vedlægges fotokopi af eksamenspapirer, CV og oplysning om referencer, som kommunen kan kontakte. Herudover skal vedlægges straffeattest. Ansøgningen med bilag skal være kommunen i hænde senest 3. januar 2018, kl. 12.00 og sendes til:

 

Kommune Kujalleq
HR-afdeling
Postboks 514
3920 Qaqortoq
job@kujalleq.gl