Gå til hovedindhold
135

Dette jobopslag er udløbet

Greenland Holding søger regnskabschef

Greenland Holding søger en økonomiansvarlig, der skal fortsætte vores fokus på professionel økonomistyring og tage ansvar for både økonomi og administration i Greenland Holding og datterselskaberne Greenland Venture og Greenland Business.

Vi søger en person, som behersker de nødvendige værktøjer, og som både kan udføre de interne opgaver og være sparringpartner for de eksterne virksomheder, vi investerer i.

Regnskabschef til Greenland Holding-koncernen
Greenland Holding er moderselskab for Greenland Venture, der investerer i vækst- og iværksættervirksomheder og tilbyder vækst- og projektfinansiering, samt for Greenland Business, der vejleder og støtter iværksættere og virksomheder gennem Selvstyrets erhvervsfremmeordninger og med selvstændige initiativer. Greenland Holding forvalter derudover en portefølje af samfundsejede værdier.

De seneste tre år har vi udviklet og professionaliseret vores økonomistyring, især med fokus på kvalitet og opfølgning i samarbejdet med de virksomheder og projekter, vi engagerer os i. Det er den opgave, vores kommende økonomiansvarlige skal fortsætte.

Vi er en lille organisation med i alt otte medarbejdere i de tre selskaber. Vi arbejder tæt sammen i en uformel, men effektiv og engageret hverdag. Direktion og stabsfunktioner er fælles, og den ny regnskabschef fungerer som økonomiansvarlig for selskaberne. Vi arbejder i et behageligt miljø i vores kontorer i Teletårnet i Nuuk.

Arbejdsområde
Vi søger en økonomiansvarlig, der med titel af regnskabschef har både det overordnede og det praktiske ansvar for økonomifunktion og administration i de tre selskaber.

Ansættelsen sker i Greenland Holding A/S med reference til den administrerende direktør, der ligeledes er fælles for selskaberne.

Stillingen kræver en praktisk, pragmatisk tilgang, men samtidigt også forretningsmæssigt overblik og kompetence i koncernregnskab.

Opgaver
Økonomifunktionen varetager:

·     Den samlede regnskabsmæssige funktion for koncernen, herunder kreditor- og debitorbogholderi, fakturering, løn samt mellemregninger mellem selskaber
·     Budgettering, budgetopfølgning, afrapportering månedsvis og kvartalvis og til bestyrelse, kvartalvis, halv- og helårligt
·     Udfærdigelse og opstilling af årsrapporter
·     Løbende overvågning af selskaberne og associerede selskaber
·     Assisterer direktionen ifm. bestyrelsesmateriale og bestyrelsesmøder
·     Løbende afstemninger og rapportering
·     Løbende vedligehold af forretningsgange
·     Kvalitetssikring af regnskabsmateriale og løbende konsolideringer
·     Leverandørkontakt og andre administrative opgaver

Den økonomiansvarlige medvirker også i løsning og support af konkrete opgaver i forbindelse med Greenland Ventures investeringer, løbende lånesager og opfølgning, samt i Greenland Business’ vurdering og kvalitetssikring af ansøgninger.

Du kan forvente nogen rejseaktivitet, dels i Grønland, dels internationalt.

Vi søger
Vi søger en person, der er fagligt velfunderet med regnskabsmæssig og administrativ baggrund, og som har dokumenteret erfaring med økonomistyring.

Personligt er du kendetegnet af:
·     Selvstændig og opsøgende med ordenssans
·     Trives i en lille og dynamisk organisation
·     Kan bevare overblikket i travle og pressede situationer
·     Evner at tænke strategisk og udvise handlekraft

Det er vigtigt for dig, at du gør en forskel gennem din indsats og kan lide at arbejde i et uformelt miljø, hvor hverdagen er præget af højt humør, og hvor forskelligheder håndteres konstruktivt og fleksibelt.

Du skal helst være dobbeltsproget grønlandsk/dansk og mestre engelsk som arbejdssprog.

Ansættelse
Du ansættes i Greenland Holding A/S, hvor du refererer til direktøren, der samtidigt er direktør for Greenland Business og Greenland Venture.

Vi tilbyder
Vi tilbyder en attraktiv lønpakke med:
·       God løn, forhandlet individuelt efter kvalifikationer
·       Pensionsordning
·       Codan Care ordning
·       Årlig ferierejse

Ansøgning og spørgsmål
Send din ansøgning til adm. direktør Karsten Høy (karsten@greenlandholding.gl, telefon +299 55 82 97). Du er velkommen til at kontakte ham, hvis du har spørgsmål. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Ansøgningsfrist er 22. september, men vi vurderer ansøgninger løbende, så vent ikke med at kontakte os, hvis du kan tænke dig at være med på holdet. Pointer Search er med til at teste udvalgte ansøgere.