Gå til hovedindhold
140

Dette jobopslag er udløbet

Uddannelsesstyrelsen søger Viceskoleinspektør til Ado Lyngep Atuarfia

Ado Lyngep Atuarfia i Aasiaat, er en stilling som Viceskoleinspektør ledig til besættelse pr. 1.august 2017

Ado Lyngep Atuarfia er en kostskole for 16 psykisk udviklingshæmmede børn og unge fra hele Grønland i alderen 14 - 20 år. Skolen har i alt 21 ansatte.

Du skal være med til at udvikle:

 • Kostskoletilbuddet, i form af et tværfagligt og helhedsorienteret samarbejde mellem skole og kostafdeling.
 • Et struktureret, elevcentreret og positivt udviklings- og læringsmiljø.
 • Synlig og dialogbaseret, anerkendende og tværfaglig ledelse.
 • Et velfungerende ledelsesteam.
 • En sikker og solid drift.
 • Et tæt og positivt forældresamarbejde samt
 • Et godt samarbejde med elevernes hjemkommuner og andre relevante samarbejdspartnere.

Vi forventer at Ado Lyngep Atuarfias Viceskoleinspektør:

 •     Har relevant specialpædagogisk indsigt og baggrund.
 •     Er bevidst og tydelig i sit lederskab.
 •     Arbejder aktivt for elevernes og personalets trivsel.
 •     Har et positivt og udviklingsorienteret menneskesyn.
 •     Gerne har en lederuddannelse, men dette er ikke et krav.

Vi kan tilbyde:

 • Stor selvstændighed i arbejdsopgaverne
 • En engageret og fagligt dygtigt personalegruppe.
 • En tværfagligt orienteret organisationskultur.
 • Et positivt samarbejdsmiljø.
 • En masse dejlige og unikke børn.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og IMAK, Centralorganisationen for lærere i folkeskolen i Grønland.

Stillingen er indplaceret til Løntrin 33. Lønnen (-pension) i (Løntrin 33) udgør med faste løndele: 1. april 2016 kr. ca. 37.500 pr. md. og årligt ca. kr. 450.000.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår. Hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Ansøgning
Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopier af eksamensbeviser og referencer mm., fremsendes senest den 01. Juni 2017.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Skoleinspektør Frantz Lundblad  på tlf. +299 894870, mobil +299 539474 e-mail: frantz@adolynge.gl.

Ansættelse pr. 1. August  2017 eller efter nærmere aftale.

Søg stillingen online