Gå til hovedindhold
128

Dette jobopslag er udløbet

Uddannelsesstyrelsen - Ilinniartitaanermut Aqutsisoqarfik Søger konsulent for udviklingsarbejde i førskolealderen

Uddannelsesstyrelsen søger en konsulent med tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Arbejdsopgaver:
Konsulenten for pædagogisk udviklingsarbejde i Meeqqerivitsialak skal i samarbejde med andre medarbejdere sikre implementering af landstingslov nr. 16 af 3. dec. 2012 om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen samt Naalakkersuisuts øvrige målsætninger for børn i førskolealderen med fokus på følgende:

 • Medvirke til brobygning mellem institution og skole.
 • Medvirke til medarbejderudvikling i form af kurser og coaching af medarbejdere på forskoleområdet, herunder at indsamle og behandle data.
 • Medvirke til at udbrede kendskabet til de anvendte udviklings- og læringsprincipper og metoder (Tunngaviit), og udarbejde kursus- og evalueringsformer i forhold til disse.
 • Medvirke til udvikling af tværfaglige evaluerings – og screeningsværktøjer for 3- og 5-årige førskolebørn.
 • Medvirke til formidlingen af udviklingsarbejdet.
 • Indgå i det øvrige arbejde omkring Meeqqerivitsialak, herunder indgå i interne og eksterne arbejdsgrupper relateret til udviklingsarbejdet.
 • I samarbejde med ledelsen deltage i budgetudarbejdelse og budgetkontrol i forhold til arbejdet med Meeqqerivitsialak.

Uddannelse og kvalifikationer:

 • Du har en relevant pædagogisk uddannelse gerne med en master eller kandidat grad, herunder som instruerende coach.
 • Du kan skrive og tale grønlandsk, dansk og engelsk.
 • Du har gode skriftlige, mundtlige formulerings- og kommunikationsevner.
 • Du har analytiske evner.
 • Du har flair for pædagogiske udviklingsarbejde og har erfaring i coaching.
 • Du kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå i team.

Der må forventes meget rejseaktivitet.

Dine ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold, sker i henhold til de ved tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler / overenskomster mellem Grønlands Selvstyre og de pågældende forhandlingsberettigede organisationer.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Ansøgning
Motiveret ansøgning, vedlagt et opdateret CV og om uddannelse, relevante bilag, skal sendes senest 5. juli 2017.

Søg stillingen online