Gå til hovedindhold
128

Dette jobopslag er udløbet

Styrelseschef i Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse

Har du lyst til at lede Det Grønlandske Sundhedsvæsen, og er du en person, som kan motivere og kan få tingene ført ud i livet? Så er du måske vores nye styrelseschef.

Departementet for Sundhed søger en ny styrelseschef med start den 1. august eller hurtigst muligt derefter. Som Styrelseschef bliver du den øverste leder i Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, som er en organisatorisk enhed under Departementet for Sundhed. I Sundhedsledelsen varetager du sammen med Cheflægen og Chefsygeplejersken det overordnede ansvar for det samlede sundhedsvæsens drift, udvikling, koordinering og økonomi. Du refererer direkte til Departementschefen i Departementet for Sundhed.

Ansvarsområder

Styrelseschefen har blandt andet ansvaret for:

 • At sikre implementering og integration af relevante love, strategier og retningslinjer m.v. indenfor sundhedsvæsenet.
 • Sundhedsvæsenets driftsbudget og sikre, at planer, budgetter og fastlagte mål og resultater opfyldes inden for den givne økonomiske ramme.
 • Vedholden og målrettet indsats for at følge op på regions- og områdedannelsen og dermed skabe et sammenhængende sundhedsvæsen.
 • Koordinering og udvikling på det læge-, tandlæge- og sundhedsfaglige samt forebyggelses- og behandlingsmæssige område i alle dele af sundhedsvæsenet.
 • At sundhedsvæsenet yder den geografisk bedst mulige, ensartede og effektive forebyggelse, undersøgelse, behandling samt pleje af befolkning indenfor den tildelte ressourceramme.
 • Udarbejdelse af og opfølgning på aktivitets-, service- og kvalitetsmål samt handleplaner på det økonomiske og administrative område.
 • At der foreligger de nødvendige beredskabsplaner for det samlede sundhedsvæsen og indenfor alle sundhedsvæsenets enheder.

Personlighed og erfaring
Vi forventer, at du har erfaring med ledelse på et strategisk niveau, erfaring med sundhedsvæsenets opgaver og har erfaring med at arbejde tæt på det politiske system. Du har en passende videregående uddannelse gerne med efteruddannelse i ledelse og i andre for stillingen relevante fagområder. Der vil blive lagt vægt på, at du har en stor personlig autoritet, har gennemslagskraft og har stærke kommunikative kompetencer og samarbejdsevner. Det er samtidigt vigtigt, at du er udadvendt og kontaktsøgende. Der vil blive lagt vægt på ansøgeres kendskab til grønlandsk sprog og kultur.

Du bør besidde evnen til at:

 • Motivere og inspirere en stor ledelsesgruppe og skabe en positiv og innovativ atmosfære og opmuntre andre til at forfølge de foreliggende mål.
 • Skabe resultater på baggrund af et godt samarbejde i et komplekst politisk og administrativt krydspres.
 • Opstille mål, måle fremskridt og hvis påkrævet initiere korrigerende handlinger.
 • Udfordre status quo for derigennem at sikre en kultur, der er forberedt på kontinuerlige forbedringer og "best pratice".
 • Møde mennesker på en ubesværet facon og motivere dem til at afsøge nye muligheder og til at opnå høje standarder.
 • Være proaktiv og energisk i arbejdssituationen, søge at få tingene gjort og på samme tid kunne håndtere en bred vifte af opgaver.
 • Holde hovedet koldt i en hverdag med mange uforudsete udfordringer, og træffe hurtige men velovervejede beslutninger.
 • Være med til at reimplementere MED systemet
 • Have interesse i udviklingen af det grønlandske samfund

Sidst men ikke mindst skal du besidde en udpræget loyalitet og troværdighed i samspillet med både det politiske system og dine ledelseskollegaer.

Ansættelsesvilkår
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation Der vil kunne ske ansættelse på åremålskontrakt.

For ansøgere, der allerede er ansat som tjenestemand, vil ansættelse dog kunne finde sted som tjenestemand. Ansættelse som tjenestemand vil finde sted i henhold til landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland med et ansættelsesområde, der omfatter tjenestemandsstillinger i Grønland under Grønlands Hjemmestyre og de grønlandske kommuner

Stillingen er klassificeret i den grønlandske lønramme 39/40, der er til stillingen knyttet et særligt tillæg på 77.400 kr. samt et særligt tillæg på 109.420 kr. begge i årligt grundbeløb (1. april 1991-niveau).

Ansøgning og kontakt
Der er ansøgningsfrist d. 19. juni 2017. 
Ansættelsessamtaler forventes gennemført 26.- 30. juni.

Ansøgningen vedlægges CV, uddannelsesbeviser samt kontaktinformationer på tre referencepersoner.

Du er velkommen til at indhente yderligere oplysninger om jobbet ved henvendelse til Departementschef Tine Pars på telefon +299 346625 eller på mail tine@nanoq.gl. I øvrigt henvises til hjemmesiden www.peqqik.gl.

Udvalgte kandidater kan påregne at gennemgå en personprofilanalyse. 

Søg stillingen online