Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Struktureret Fuldmægtig med økonomiske kompetencer søges til Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke

Til afdelingen for økonomi, jura, personale og studieservice søges ansat til nyoprettet stilling inden for afdelingens områder.

Stillingen vil referere direkte til afdelingschef, og vil primært indeholde nedenstående arbejdsområder.

-   Samfundsøkonomiske analyser af reformtiltag, ny lovgivning mm inden for Departementets områder.
-   Sikre sammenhæng mellem anlægsopgaver og tilknyttet driftsøkonomi.
-   Kollegieområdet nationalt, herunder primært ansvarlig for national sektorplan for kollegier og data for dette.
-   Understøtte Uddannelsesstøtteforvaltningen (USF) med udviklingsopgaver og analyser.

I stillingen vil der være kontaktflader til mange kollegaer i departementet, såvel som i alle departementets institutioner. Der vil især være et tæt samarbejde med afd.chef, faglig leder af USF samt departementets sektorstrategiske funktion.

I stillingen vil der blive dannet et overblik på tværs af departementets ressortområdet, og stillingen vil skulle medvirke til, at de overordnede politisk målsætninger understøttes af god bevillingspraksis og stærke økonomiske konsekvensanalyser. På kollegieområdet igangsættes i de kommende år en stor udmøntning af anlæg på kollegieområdet, der skal gennemføres men en tæt kobling mellem uddannelsesstrategien og brugernes ønsker, og som er af væsentlig betydning for uddannelsesmiljøet på de enkelte uddannelsesinstitutioner.

Det forventes at ansøger har:
-   Økonomisk uddannelse på akademisk niveau. Eller via anden uddannelse, kombineret med erhvervserfaring, har tilegnet sig stor kompetence inden for det samfundsøkonomiske område.
-   Evnen til via data på detailniveau, at udføre analyser på samfundsøkonomisk niveau.
-   En struktureret tilgang til arbejdsopgaver
-   Evnen til at kommunikere konstruktivt med en bred vifte af interne og eksterne interessenter.
-   Overblik når der er mange opgaver og oplysninger i spil, og formår at samle dem til et solidt overblik for såvel faglig som politisk ledelse i departementet.
-   Et kendskab til at systematisere arbejdsprocesser og indgå i samarbejde med kollegaer om dette.
-   Dobbeltsproget grønlandsk/dansk er en fordel men ikke et krav.

Ansættelse finder sted på gældende overenskomst. For at ansøgere med rette dokumentarbare kompetencer og erfaringer, kan ansættelse finde sted som specialkonsulent.

Det anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes retten til personalebolig.

Ansøgningsfristen til stillingen er 21.01.2017.
 

For yderligere oplysninger om stillingen kan kontaktes afdelingschef Daniel Gottrup, dago@nanoq.gl, tlf 34 58 52.

Søg stillingen online