Gå til hovedindhold
128

Dette jobopslag er udløbet

Socialrådgiver

Sungiusarfik Aaqa er en landsdækkende socialinstitution til beboere med diagnosen skizofreni. Der er 6 afdelinger. 5 afdelinger med i alt 30 beboere og 1 værested til 15 brugere.

Socialrådgiveren på Sungiusarfik Aaqa er ansvarlig for den daglige kontakt med de anbringende kommuner.

Socialrådgiveren referer til forstanderen.

Arbejdsopgaver:

 • Kontakt til beboernes sagsbehandlere i kommunerne, i samarbejde med afdelingslederne.
 • Ansvarlig for beboersager
 • Bestå afdelingerne med ansøgninger til kommunerne iht. gældende lovgivning om handicap og førtidspension.
 • Vejledning og rådgivning til personalet vedr. rapportskrivning, udfærdigelse af handleplaner/ugeplaner/dagsplaner, samt at være med til samtale med beboer ved implementering i samarbejde.
 • At være og forblive opdateret af relevant lovgivning inden for socialområdet samt formidling af denne i institutionen.
 • At være referent under behandlingskonferencer, handlingsplans- og visitationsmøder, og møder med kommune, Psykiatrisk hospital, i Risskov og Nuuk, samt kriminalforsorgen.
 • Administrere ind- og udskrivning af beboere

Vi forventer at du:

 • er uddannet socialrådgiver, gerne med erfaring med at arbejde med psykisk syge personer
 • har en stærk psyke.
 • er i besiddelse af humor og er tolerant overfor kolleger og beboer.
 • er indstillet på samarbejde i en tværkulturel personalegruppe.
 • er indstillet på faglig udvikling.
 • er stabil og gerne dobbeltsproget.
 • har ren straffeattest.
 • kan bidrage til et positivt arbejdsmiljø
 • er nærværende og motiverende
 • har et positivt livssyn og kan skabe gode relationer, ud fra en anerkendende tilgang.

Det forventes endvidere, at du som socialrådgiver er ansvarlig for opfølgning af personalekurser vedr. rapportskrivning, handleplaner, dagsplaner i samarbejder med ledergruppen.

Ugentlig arbejdstid: 40 timer.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen.  Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger til stillingen kan fås ved henvendelse til forstander Maria Heilmann Nielsen, mail: maria@aaqa.gl, tlf.: +299 36 22 30 eller souschef Sussi B. Lynge, mail: suly@aaqa.gl, tlf.: +299 34 22 31.

Ansøgningsfrist er den 23. juni 2017.

Tiltrædelse 1. juli 2016 eller efter aftale.

Søg stillingen online