Gå til hovedindhold
133

Dette jobopslag er udløbet

Skattestyrelsen søger Kontorchef

I Skattestyrelsen er en stilling som kontorchef for Sulinal/Arbejdsgiverkontrollen ledig til besættelse pr. 1. maj 2017 eller efter nærmere aftale.

Organisatorisk placering og arbejdsopgaver:
I det daglige vil du være ansvarlig for styrelsens personale ved afdelingen for Sulinal/arbejdsgiverkontrol, som organisatorisk er placeret i Inddrivelsesafdelingen og med direkte reference til afdelingschefen ved Inddrivelsesafdelingen.

Der er p.t. 35 ansatte ved hele Inddrivelsesafdelingen, hvoraf der ved Sulinal/arbejdsgiverkontrollen er 9 medarbejdere, 6 i Nuuk og 3 i Maniitsoq.

Arbejdsopgaverne omfatter daglig ledelse af kontoret, herunder faglig vejledning og rådgivning, samt personaleledelse. Kontoret varetager arbejdsgiverrelaterede arbejdsopgaver, såsom gennemgang/afstemning af modtagne månedsredegørelser samt årslønsedler fra arbejdsgiverne. Rådgivning og vejledning arbejdsgivere på hele kysten. Udgående arbejdsgiverkontroller ligeledes på hele kysten, primært sammen med inddrivelsesmedarbejderne.

Kvalifikationer:
Vi forventer at du som vores fremtidige kollega besidder en bred og dyb viden, gerne om skatteområdet, har regnskabserfaring/regnskabsfor

ståelse, naturlig autoritet, er god til at kommunikere og være i dialog med andre, fungerer godt såvel i grupper som selvstændigt, kan varetage et til tider krævende arbejde samt har gode skriftlige og mundtlige kompetencer.

Løn- og ansættelsesvilkår: Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 36. Lønnen  med faste løndele i LR 36 udgør pr. 1. april 2017 månedligt Kr. 45.394 og årligt Kr. 544.723   Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.   Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.    Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.   Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt, og der er til stillingen knyttet en rådighedsforpligtelse på 320 årligt og 80 i kvartalet og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse.


Tiltrædelse sker efter nærmere aftale.

Bolig:
Der kan ikke til stillingen anvises personalebolig.

Henvendelse vedrørende jobbet
Du er velkommen til at indhente yderligere oplysninger om jobbet ved henvendelse til afdelingschef Marie Sommer, tlf. 34 55 44, e-mail maso@nanoq.gl.

Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopier af eksamensbeviser m.v. fremsendes til:

Skattestyrelsen
Postbox 1605
3900 Nuuk


Ansøgningen skal være Skattestyrelsen i hænde senest den 22. maj 2017.

Du kan også søge stillingen via www.naalakkersuisut.gl.

Søg stillingen online