Gå til hovedindhold
142

Dette jobopslag er udløbet

Selvstyret søger Afdelingschef til ny afdeling for Selvstændighed

Vil du arbejde med området Selvstændighed? Vil du være med til at engagere og inddrage borgerne i landets fremtid? Vil du være med til at afdække og klarlægge, hvorledes vi på bedste vis kan opnå selvstændighed?

Departementet for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug søger en afdelingschef til en nyoprettet afdeling for Selvstændighed. Afdelingschefen refererer til departementschefen og indgår i chefgruppen i departementet.

Tiltrædelsesdato hurtigst muligt.

Dine arbejdsopgaver
Departementet for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug er ressortansvarlig for selvstændighed. En vigtig opgave for Afdelingen for Selvstændighed er at sikre folkelig forankring og debat om selvstændighed. Det er vigtigt, at målet om selvstændighed bliver et fælles mål for hele befolkningen, og at borgerne har medejerskab og føler medansvar til initiativerne mod selvstændighed. En anden vigtig arbejdsopgave er at få belyst en række forhold, som relaterer sig til opnåelse af selvstændighed, herunder sikre et oplyst grundlag for en fremtidig beslutning herom.

Selvstændighed handler om mange emner: Forfatningsarbejde, økonomi, historie, fælles identitet, kultur, selvforsyning, relationer til omverdenen, reformer, jura i forhold til folkeret og statsret, indhente erfaringer fra andre lande omkring alternative samarbejdskonstruktioner mellem selvstændige stater mv. Du kan derfor forvente, at jobbet som afdelingschef bliver alsidigt, og at du får et tæt samarbejde med en række departementer i Selvstyret og øvrige interessenter.

Selve arbejdet med at skrive et udkast til forfatning vil ikke ligge i afdelingen for Selvstændighed, idet det kommer til at ligge i forfatningskommissionen og det tilhørende uafhængige sekretariat for forfatningskommissionen.

Området har stor politisk bevågenhed. Som afdelingschef kan du forvente en hektisk og spændende hverdag præget af mange forskellige typer opgaver. Ofte vil opgaverne afhænge af, hvilke henvendelser der kommer enten fra politisk side, pressen eller borgerne. Der er tale om en stilling med mange facetter og et stort ansvarsområde indenfor et meget bredt felt, og hvor du skal være med til at forme området. Du skal være omstillingsparat og indstillet på, at der i perioder kan være mange hasteopgaver, og at du ofte må krølle din to do-liste sammen, fordi der løbende skal prioriteres. Der kan i perioder forekomme både aften- og weekendarbejde, og der kan forventes en del rejseaktivitet til stillingen, idet der forventes afholdt borgermøder om Selvstændighed i hele landet.

De daglige udfordringer for afdelingschefen kræver ledelse, prioritering, resultatfokusering, kvalitetssikring samt dialog og tæt samarbejde med borgere, organisationer og andre myndigheder. Det betyder, at afdelingschefen skal have personlig integritet, ledelseserfaring samt en høj grad af politisk indsigt og forståelse for politiske prioriteringer og administrativ betjening i et politisk system.

Departementet prioriterer medarbejdernes trivsel højt, og det er derfor vigtigt, at afdelingschefen har gode lederegenskaber. Afdelingen forventes at komme til at bestå af en afdelingschef og tre medarbejdere.

Afdelingschefen indgår i departementets ledelsesgruppe og skal sammen med resten af ledelsesgruppen sikre en god drift og udvikling af departementet som arbejdsplads.

Du vil komme til at varetage opgaver, som først og fremmest er relateret til:
-   At skabe en samtale i befolkningen om selvstændighed
-   At undersøge og afdække forhold relateret til opnåelse af Selvstændighed
-   At nytænke metoder til borgerinddragelse
-   At oplyse befolkningen om mulighederne for og konsekvenserne af selvstændighed
-   At håndtere pressen og skabe positiv opmærksomhed på området
-   At netværke og skabe et godt samarbejde med borgere, organisationer og andre myndigheder
-   At assistere Naalakkersuisoq for Selvstændighed på rejser i landet, hvor hun vil møde borgerne, indhente ideer og skabe en debat

Kvalifikationer
Du har en relevant uddannelse og flerårig erfaring fra en politisk styret organisation. Da kommunikation og kvalitetssikring er en vigtig del af dine arbejdsopgaver, er det påkrævet, at du har gode formuleringsevner, særligt skriftlige.

Vi forventer desuden, at du:
-   Har solid indsigt i vores historie og kulturelle forhold
-   Er dobbeltsproget og har gode formidlingsevner på grønlandsk og dansk skriftligt såvel som mundtligt
-   Er god til at facilitere og styre borgermøder
-   Har ledelseserfaring og gode lederegenskaber
-   Har erfaring med – og lyst til – at skabe resultater i en politisk styret organisation
-   Har gennemslagskraft og er kommunikativt stærk
-   Er god til at netværke og skabe nye relationer
-   Er initiativrig, selvstændig og har lyst til at arbejde et sted en bred vifte af arbejdsopgaver
-   Trives i en travl hverdag med skiftende dagsordener og arbejdsopgaver
-   Er struktureret og god til at sikre overholdelse af frister
-   Kan håndtere administrative, faglige og menneskelige udfordringer

Vi tilbyder:
-   En spændende stilling indenfor et område i rivende udvikling og med stor politisk opmærksomhed
-   En travl arbejdsplads med gode kollegaer og en uformel omgangstone
-   En arbejdsplads, som byder på spændende og faglige udfordringer, og hvor teamwork og faglig professionalisme vægtes højt.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold, sker i henhold til de ved tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler / overenskomster mellem Grønlands Selvstyre og de pågældende forhandlingsberettigede organisationer.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Henvendelse vedrørende jobbet
Spørgsmål om stillingen kan rettes til departementschef Mette Skarregaard Pedersen på tlf. 34 51 22 eller på e-mail mesp@nanoq.gl (dog først efter den 2. januar 2017) eller til afdelingschef Karen Anne Arleth på e-mail knar@nanoq.gl eller tlf. +299 345465.  

Ansøgningen vedlagt CV og kopier af eksamensbeviser skal sendes via nedenstående link senest d. 15. januar 2017.
Vi modtager ikke ansøgninger per e-mail.

Søg stillingen online