Gå til hovedindhold
142

Dette jobopslag er udløbet

Pædagog til Røde Kors Børnehjemmet

Røde Kors Børnehjemmet er en døgninstitution for omsorgssvigtede børn og unge i alderen 0-18 år. Institutionen hører under Departement for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen i Grønlands Selvstyre.  

Tiltrædelsesdato er den 1. februar 2017 eller efter aftale. 

Om Røde Kors Børnehjem i Nuuk:
Røde Kors Børnehjem er Grønlands største døgninstitution med 28 børn og unge i alderen 0-18 år. Institutionen består af 6 afdelinger, og lige nu søger vi 1 pædagog.  

Om stillingen:
På Røde Kors Børnehjem er vores overordnede menneskesyn, at alle børn er unikke og noget særligt. Vores teoretiske referenceramme tager udgangspunkt i miljøterapeutiske og udviklingspsykologiske tanker, idet vi tror på at børn udvikler sig gennem tilknytning til andre børn og voksne og at vedholdende pædagoger kan gøre en forskel for det enkelte barn. Vi mener at læring og udvikling sker gennem hele livet, og at vi på Røde Kors Børnehjem kan skabe en varig positiv udvikling for børnene, ved at fokuserer på trygge rammer, sund levevis og nærværende voksne som tør at være positive rollemodeller. 

Pædagogens opgaver omfatter bl.a.: 

-   Primærpædagogfunktion  -   Daglige observationer, analyse og refleksion i børnenes dagbøger  -   Udarbejdelse af halvårsrapport og pædagogiske udredninger  -   Støtte børnene i en aktiv og sund levevis  -   Deltage i fjordkolonier    Om dig: -   Du er uddannet pædagog  -   Du er bevidst om, at du kommer til at betyde meget for de børn og unge du får ansvaret for  -   Du har kendskab til konsekvenserne af omsorgssvigt hos børn og unge  -   Du lever af de små succeser i hverdagen  -   Du kan håndtere konflikter  -   Du er positiv og ser muligheder frem for begrænsninger  -   Du er indstillet på at deltage aktivt i den interne uddannelse 

-   Du er tosproget (grønlandsk/dansk), men dette er ikke et krav

Til gengæld tilbyder vi en unik mulighed for at være med at til at præge udviklingen på Røde Kors Børnehjem, og en mulighed for at udvikle din faglighed.  

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til - og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Bolig:
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.  

Ansøgning:
Ansøgningsfristen er den 30/1 2017

Søg stillingen online