Gå til hovedindhold
142

Dette jobopslag er udløbet

Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu/Grønlands Nationalmuseum og Arkiv (NKA) søger Registrator/arkivbetjent

Grønlands Nationalmuseum og Arkiv søger en registrator/arkivbetjent med tiltrædelse pr.1.april 2017 eller efter nærmere aftale. 

Registratoren vil have modtagelse, ordning og registrering af arkiver som sit primære arbejdsområde. Hertil kommer opgaver som arkivbetjent der primært består i at holde orden i magasiner, sorterings- og modtagerum samt koordinere øvrige praktiske opgaver med Ilimmarfiks og NKAs tekniske personale. 

Opgaverne består i:

 • Modtagelse og placering af arkiver.
 • Indholds- og placeringsregistrering af indkommende arkiver.
 • Ordning og sortering af uordnede arkiver.
 • Koordinering og vejledning af studentermedhjælperes arbejde med ordning af arkiver.
 • At assistere arkivarerne i praktisk vejledning om pakning af arkivalier til afleverende myndigheder og privatpersoner.
 • At assistere arkivarerne i rutinemæssig sagsfremfinding.
 • Holde opsyn med orden, klima og sikkerhedsforhold i magasiner og arbejdsrum.

Vi forventer at du:

 • Har en kontoruddannelse og erfaring med journalisering og arkivering.
 • Er en rutineret Office-bruger der også erfaring med elektronisk journalisering.
 • Er i god fysisk form og indstillet på at udføre fysisk arbejde.
 • Kan arbejde selvstændigt og målrettet – ofte med flere sideløbende opgaver.
 • Behersker grønlandsk og dansk i tale og skrift.

Vi ønsker yderligere at:

 • Du er åben for at lære nyt i takt med de skiftende krav til arkivets arbejdsområder.
 • Du er interesseret i at blive oplært i og arbejde med arkivfagligt registrerings- og bevaringsarbejde.
 • Du har en aktiv interesse i det omgivende samfund og dets historie.

Vi tilbyder:

 • En lille, men spændende arbejdsplads i en kulturinstitution med gode muligheder for faglig udvikling.
 • En arbejdsplads med gode betingelser for indflydelse på egne og fælles arbejdsgange.
 • Selvstændige arbejdsområder men ofte i samarbejde med kolleger på tværs af museum og arkiv.
 • Et godt fysisk, fagligt og socialt arbejdsmiljø.

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

40 timers arbejdstid om ugen.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Hvis du har yderligere spørgsmål om opslaget kan du kontakte daniel@natmus.gl eller på 342201.

Søg stillingen online