Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

MUSIKUNDERVISER TIL SOCIALPÆDAGOGISKE UDDANNELSER I GRØNLAND

Har du mod på nye udfordringer og er klar til nye horisonter, så har vi en spændende stilling til dig som underviser ved PI/SPS Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat. PI/SPS er det eneste socialpædagogiske seminarium i Grønland, beliggende tæt op ad verdens største og smukkeste Isfjord, som er optaget på UNESCO’s verdensarvsliste.

Seminariet har ca. 300 studerende på 5 forskellige uddannelser: socialhjælperuddannelse, socialassistentuddannelse, professionsrettet bacheloruddannelse til socialpædagog, den decentrale pædagoguddannelse samt dagtilbudsmedhjælperuddannelsen. Vi har godt 40 ansatte hvoraf ca. 20 er undervisere.

PI/SPS har følgende væsentlige funktionsområder:

  • at uddanne socialpædagoger, socialassistenter og socialhjælpere
  • at forestå efter- og videreuddannelse i hele det socialpædagogiske fagområde
  • at forestå bygdeuddannelse inden for socialpædagogik
  • at inspirere til udvikling i den socialpædagogiske sektor – fagligt og uddannelsesmæssigt.

PI/SPS står desuden foran en udvidelse af campus i Ilulissat, med mulighed for et større optag af studerende og planlægning af nye uddannelser inden for det sociale område.  Sammen med institutionens ledelse kan du være med til at gøre en forskel i det sociale praksisfelt i Grønland, da du ved PI/SPS har mulighed for at præge og videreudvikle institutionen og dens uddannelser.

Vi søger en fleksibel og udviklingsorienteret underviser med kompetencer inden for det pædagogisk musiske fagfelt. Du brænder for det socialpædagogiske fagfelt, har kreative kompetencer, og er en god og samarbejdsvillig kollega, der møder sine omgivelser og arbejdsopgaverne med en positiv tilgang.

Ud over undervisning på vores socialpædagogiske bacheloruddannelse og socialassistentuddannelsen kan der blive tale om undervisningsopgaver på kurser og efteruddannelser. Der kan på sigt blive mulighed for deltagelse i Forsknings- og Udviklingsafdelingens aktiviteter.

Følgende faglighed og kompetencefelt vægtes i ansøgningsrunden:

  • Du er enten uddannet pædagog eller har uddannelse og kompetencer inden for de æstetiske fag som f.eks. drama, musik, værksted, natur- og friluftsliv.
  • Du har en kandidatuddannelse og/eller pædagogisk masteruddannelse inden for f.eks. musik, teater, drama, kreative processer, e. lign.
  • Du har erhvervserfaring fra dag- og døgninstitutionsområdet eller andet dokumenteret relevant pædagogisk erfaring fra praksisfeltet.
  • Du har undervisningserfaring og/eller anden relevant erhvervserfaring inden for det sociale område eller kendskab til socialpædagogens professionsområde og praksisfelt.
  • Du har erfaring fra/kendskab til Grønland og er åben over for andre kulturelle tilgange.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejse og bohaveflytning sker i henhold til gældende aftaler/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og den pågældende forhandlingsberettigede organisation. Der kan anvises bolig for hvilken, der betales efter gældende regler.

Yderligere oplysninger kan fås hos Rektor Nuka Kleemann på tlf.+299 38 35 50, mobil +299 55 64 64, mail: nuka@pi.sps.gl eller Studieleder Anders Bech Thøgersen på tlf. +299 38 35 80, mobil +299 54 43 46, mail: anders.thoegersen@attat.gl.

Læs mere om seminariet på www.pi.sps.gl og om Ilulissat på www.qaasuitsup.gl.

Stillingen ønskes besat 1. august 2017. 

Der er ansøgningsfrist mandag d. 15. maj 2017 kl. 8:00 (grønlandsk tid).

Ansøgning kan fremsendes via mail på adressen: allaffik@attat.gl og efterfølgende tilsendes pr. post vedlagt original ansøgning med referencer og bilag. Ved udvælgelse af ansøgere til samtale tages referencer. Der kræves ny dateret straffeattest.

Ansøgningen stiles til: 

Grønlands Selvstyre
attention Rektor Nuka Kleemann
Perorsaanermik Ilinniarfik/Socialpædagogisk Seminarium
Postboks 519 
3952 Ilulissat.

Søg stillingen online