Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

KTI/GUX-Sisimiut søger gymnasielærere

GUX-Sisimiut søger undervisere til at dække fag indenfor gymnasiet fagrække i Grønland.

Som underviser hos os interesserer du dig for unge mennesker og deres læring. Du er parat til at indgå i et samarbejde med både ledelse, lærerkollegaer og andre uddannelser på KTI.

Er du frisk på faglige udfordringer og nogle storslåede oplevelser, så har vi jobbet til dig.

Det vigtige for os - og ikke mindst eleverne er, at du fagligt er velfunderet og har lysten og evnen til at formidle dit fag.

Du kan på den grønlandske undervisningsportal www.iserasuaat.gl læse og se mere om gymnasierne (GUX) i Grønland.

GUX-Sisimiut
GUX-Sisimiut er en del af uddannelsesorganisationen KTI, der har til huse i både Nuuk og Sisimiut.

Vi arbejder på at skabe et dynamisk og aktivt læringsmiljø, der omfatter GUX, Råstofsskole, Jern og Metalskole, EUD, Sprogcenter og DTU.

Uddannelsesorganisationen KTI fremtræder som en moderne uddannelsesorganisation med alt nødvendigt udstyr i både laboratorier og klasselokaler.  KTI er under konstant udvikling og ekspanderer løbende med nye uddannelser og undervisningsfaciliteter i takt med samfundets behov og de unges ønsker.

Undervisningen er anvendelsesorienteret og præget af projekter på tværs af fagene, hvilket naturligvis stiller krav om samarbejde på tværs af fag.

Interkulturel kompetence og empati samt lyst til at arbejde med unge er selvsagt centrale pædagogiske nøgleord.

Vi forventer:
-   At du har en relevant uddannelse cand. mag. eller cand. scient - eller
-   At du er ingeniør med 2-3 erhvervserfaring
-   At du har mod til at indgå i et forpligtende pædagogisk samarbejde
-   At du er fleksibel og har mod på at samarbejde med alle på GUX/KTI

Ansættelsesplan forår 2017:
Ansøgningsfrist den 26. marts 2017


Ansættelsessamtaler finder sted i uge 16
Besked om evt. ansættelse senest den 26. maj 2017

Ansættelse snarest muligt eller efter nærmere aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation, eksempelvis AC-overenskomst med det Grønlandske Hjemmestyre.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.   Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig.  Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder.

Yderligere oplysninger:
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte rektor Poul V. B. Jensen +299 86 76 12, mobil +299 55 86 77, e-mail poje@sanilin.gl eller Per Mundus Voetmann pevo@sanilin.gl,+299 87 76 25mobil, +299 26 94 49

Se også vores hjemmeside på www.kti.gl / GUX

Skriftlig ansøgning vedlagt relevante oplysninger kan sendes til gymnasiet@sanilin.gl eller uploades på gymnasiejob.dk.

Ønsker du yderligere information om Grønland, kan du læse mere på www.naalakkersuisut.gl, under rekruttering.

Kort om Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre blev indført d. 21. juni 2009. Selvstyret består af en Centraladministration (CA), med cirka 650 ansatte fordelt på 9 departementer samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Selvstyret.

CAs opgave er, at sikre Naalakkersuisoqarfiit (Landsstyreområderne) et solidt politisk beslutningsgrundlag samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. Et højt prioriteret indsatsområde er at opbygge en mere borgernær offentlig sektor, der når ud til alle vores ca. 56.000 indbyggere.

Søg stillingen online