Gå til hovedindhold
133

Dette jobopslag er udløbet

KTI Sisimiut søger leder til afdelingen for sprogkurser i Grønland

Oqaatsinik Pikkorissarfik i Sisimiut er pr. 1. januar 2017 ophørt som selvstændig institution og udbud og udvikling af sprogkurser er nu placeret som en afdeling under Teknikimik Ilinniarfik, KTI i Sisimiut, hvor lederen for sprogkurserne refererer til forstanderen for KTI.

Der søges en udviklingsorienteret leder til ansættelse pr. 1. august 2017 eller efter nærmere aftale.

Lederen varetager det overordnede ansvar for sprogkursernes afvikling og økonomi, personale samt udviklingen og driften af sprogkurserne. Det forventes, at vedkommende ved hensigtsmæssig uddelegering sikrer optimal og rationel løsning af opgaverne.

Formålet med sprogkurserne er at styrke befolkningens færdigheder i sprogene grønlandsk, dansk og engelsk under hensyntagen til Naalakkersuisuts sprogpolitik, den private og den offentlige sektors forskellige behov samt i overensstemmelse med de til enhver tid fastsatte erhvervs-, arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske målsætninger.

Afdelingen fungerer desuden som videncenter,  der kan vejlede enkeltpersoner, institutioner og virksomheder om mulighederne for sprogkurser og sprogundervisningstilbud såvel på skolen som andre steder.

Afdelingen består pr. 1. januar 2017 af en leder, 1 - 2 administrative medarbejdere samt eksterne undervisere. Der vil være mulighed for fastansatte undervisere.

Vi forventer, at du har:

 • en læreruddannelse med linjefag i et eller flere af sprogene grønlandsk, dansk eller engelsk eller eventuelt en relevant akademisk uddannelse inden for et eller flere af sprogene grønlandsk, dansk eller engelsk.
 • interesse i sprog og sprogundervisning
 • erfaring med ledelse af pædagogisk personale, men ingen betingelse
 • evner for fortsat at styrke det faglige udviklingsarbejde både i forhold til traditionelle kurser og e-læring
 • indsigt i grønlandske samfunds- og uddannelsesforhold
 • gode kommunikationsevner indadtil og udadtil, herunder kommunikation med eksterne samarbejdspartnere
 • erfaring med at undervise i et eller flere af disse sprog som fremmed-/andetsprog og har en solid faglig viden om fremmed-/ andetsprogsundervisning og læring.

Vi tilbyder:

 • et spændende job, med høj grad mulighed for selv at præge jobindholdet samt udvikling af sprogkurserne
 • en afdeling med mulighed for større udvikling
 • en skole med engagerede og dygtige kollegaer på KTI
 • et job med høj grad mulighed for personlig og faglig udvikling

Teknikimik Ilinniarfik består af EUD (Jern og Metal) i Nuuk samt EUD (Bygge og Anlæg), Råstofskolen, Gymnasiet (GUX) i Sisimiut samt sprogkurser. Skolen i Sisimiut er endvidere hjemsted for en ingeniøruddannelse, som drives i DTU-regi (Artek). Herudover har skolen ansvaret for driften af ca. 370 kollegieboliger, som er beliggende i Sisimiut.

Ansættelsesforhold:
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til fri til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation eller i henhold til aftale mellem Grønlands Selvstyre og ASG om klassificering af tjenestemandslignende stillinger som ledere og undervisere indenfor Erhvervsuddannelsesområdet i Grønland.

For ansøgere, som allerede er ansat som tjenestemand i henhold til den grønlandske tjenestemandslov, vil ansættelse kunne finde sted som tjenestemand. I så fald vil ansættelse som tjenestemand ske i henhold til Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og Kommunernes tjenestemænd i Grønland.

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt, og der er til stillingen knyttet en rådighedsforpligtelse på 280 årligt og 70 i kvartalet og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse.

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales husleje/depositum efter gældende regler.

Der ydes fri tiltrædelses- og - efter mindst tre års ansættelse - fratrædelsesrejse ifølge gældende regler.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos forstander Jokum Møller på telefon: +299 867600 eller pr. mail jomo@sanilin.gl.

Ansøgningsfrist er den 29. maj  2017.

Se i øvrigt:
Teknikimik Ilinniarfik: www.kti.gl, Oqaatsinik Pikkorissarfik: www.oqaatsit.gl, Qeqqata Kommunia: www.qeqqata.gl.

Søg stillingen online