Gå til hovedindhold
136

Dette jobopslag er udløbet

Jurist til Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen

I Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen arbejder vi med at realisere de politiske mål på ressortområdet. Det omfatter bl.a. lovgivning, herunder rigslovgivning for Grønland, internationale konventioner, strategier og projekter til at styrke forholdene for udsatte børn og unge, udsatte voksne, ældre og personer med handicap.

Opgaverne i Juridisk afdeling omfatter udarbejdelse af lovgivning indenfor det socialretlige område, herunder udarbejdelse af bekendtgørelse, vejledninger. Servicering af det politiske niveau i form af notater, redegørelse med videre samt behandling af juridiske spørgsmål. Herudover servicere arbejdet med internationale konventioner samt arbejdet i embedsmandskomiteer arbejdet under Nordisk Ministerråd.

Opgaverne er alsidige og stiller krav om at kunne indgå i samarbejde på tværs af sprog-, kultur- og faggrænser, samt at kunne tage et selvstændigt ansvar for egne sagsområder. Stillingerne stiller krav om hurtigt at kunne sætte sig ind i nyt stof og være fleksibel, samt at kunne trives i en organisation, hvor små og store opgaver krydser hinanden i en til tider hektisk hverdag.

Du kan forvente et varieret, spændende og udfordrende arbejde. Du får igennem dine arbejdsopgaver opøvet stor ekspertise i brug af den juridiske metode, og af din egen kreative evne til at omsætte udstukne politiske mål til at indgå i processerne om udmøntning af konkret lovgivning.

Om stillingen

Opgaverne omfatter bl.a.:

 • At fungere som rådgiver for det politiske niveau i samarbejde med ledelsen i departementet
 • At medvirke til udarbejdelse af lovgivning
 • At udarbejde politiske oplæg, redegørelser, svar mv.
 • At medvirke i undersøgelser, evalueringer o.l. på det sociale område.

Kompetencer:

 • Er uddannet cand.jur.
 • Har en åben og positiv tilgang til dit arbejde og dine kolleger
 • Er selvstændig, velstruktureret og resultatorienteret
 • Har interesse for at omsætte politik til jura og omvendt
 • Teoretisk og praktisk viden om socialområdet er ønskeligt, men ikke en betingelse
 • Dygtig til formulering på skrift og i tale
 • God til at skabe samarbejdsrelationer
 • Lyst til at arbejde i et tværfagligt og tværkulturelt miljø, hvor hver enkelt bidrager til at skabe helhedsorienterede løsninger
 • Kendskab til grønlandske samfundsforhold og kultur en fordel.
 • Gerne dobbeltsproget, men det er ingen betingelse.

Ansøgningsfrist: Fredag den 26. maj kl 12.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 22.

Ansøgningen sendes som A-post til Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen, Postboks 260, 3900 Nuuk eller pr. mail til jprw@nanoq.gl.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Arbejdstiden er 40 timer om ugen.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at departementschef Julie Præst Wilche, tlf. 34 66 4 eller e-mail jprw@nanoq.gl.

Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på www.naal.gl , under Job.

Søg stillingen online