Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Har du lyst til at lave kvalitetsarbejde for Det Sociale Ankenævn?

Om Stillingen
Ankecenteret søger 2 jurister til sagsbehandling for Det Sociale Ankenævn.

Det Sociale Ankenævn er sidste administrative klageinstans på det sociale område, hvorfor en høj juridisk kvalitet i arbejdet med klagesagerne er påkrævet.

Ankecentret, der er en del af Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, er normeret til 6 jurister og en afdelingschef.

Arbejdsopgaver
Som jurist i Ankecentret vil du primært skulle foretage sagsbehandling af sociale klagesager. Der vil i starten af ansættelsen hovedsagligt være fokus på relativt ukomplicerede sager, f.eks. sager om offentlig hjælp eller pension. Efter en periode vil arbejdsområderne blive udvidet til at omfatte mere komplicerede og juridisk tunge områder. Du bliver oplært solidt og grundigt og med god mulighed for sparring med dine kolleger.

Arbejdet vil også – i mindre omfang – omfatte andre opgaver, idet f.eks. afgivelse af høringssvar på relevante lovforslag også kan være en del af jobbet.

Attraktive rammer for de rette personer
Vi tilbyder et spændende og attraktivt job med gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Du kommer til at indgå i et team af engagerede kolleger, som er villige til at strække sig langt for at sikre gode resultater i det daglige arbejde. Samtidig er vi en lille og hyggelig arbejdsplads med en uformel omgangsform og en relativt flad struktur.

Stillingerne er placeret i Nuuk.

På Forbruger- og Konkurrencestyrelsens hjemmeside: www.aua.gl kan man læse mere om Det Sociale Ankenævn, Ankecentret og styrelsen.

Vi forventer, at du:
-   Er cand.jur.
-   Har analytisk sans og gode kommunikationsevner.
-   Er hurtig til at sætte dig ind i nye opgaver.
-   Er du nyuddannet, har du en enestående mulighed for at opnå stærke faglige kompetencer inden for forvaltningsretten og det socialretlige område.
-   Er fleksibel, udadvendt og god til at skabe en uformel omgangstone.
-   Har flair for at arbejde med IT.
-   Har lyst og evner til at samarbejde på alle niveauer på en tværkulturel arbejdsplads.
-   Kan arbejde selvstændigt med en opgave, men samtidig samarbejde med dine kolleger.

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er tilknyttet ansættelsen, og skal fraflyttes ved ansættelsens ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte jurist Bente Gunhild Mikkelsen, +299 342847begm@nanoq.gl eller afdelingschef Jannik Isidor, +299 345834jais@nanoq.gl.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 1. februar 2017.


Ansættelsessamtaler forventes afholdt i tiden derefter.

Søg stillingerne elektronisk, vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Tiltrædelsestidspunkt
Stillingerne ønskes besat 15. marts 2017 eller efter aftale.

Søg stillingen online